Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de uitspraken van de ex-CEO van Actiris en de samenwerking met de nieuwe CEO.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 367)

 
Datum ontvangst: 14/06/2021 Datum publicatie: 14/07/2021 Referentie: B.I.V. 178 (20/21), Blz. 30
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 14/07/2021 Referentie: B.I.V. 178 (20/21), Blz. 32
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/06/2021 Te herformuleren tekst. Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/06/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/06/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/07/2021 Ontwikkeling Gilles Verstraeten B.I.V. 178 (20/21) 31
14/07/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 178 (20/21) 32
14/07/2021 Repliek Gilles Verstraeten B.I.V. 178 (20/21) 33