Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het parkeergeld (en de boetes) die het Gewestelijk Parkeeragentschap niet int voor houders van buitenlandse nummerplaten - financiële verliezen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 955)

 
Datum ontvangst: 14/06/2021 Datum publicatie: 28/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 29/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/06/2021 Ontvankelijk p.m.
29/07/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Op 16 maart 2020 heb ik u een vraag gesteld over het parkeergeld en de boetes die het Gewestelijk Parkeeragentschap niet int voor houders van buitenlandse nummerplaten.

U hebt mij op 19 mei 2020 geantwoord, zie hier:

http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=146030&montitre&base=1

Ter aanvulling van mijn informatie, wil ik u de volgende vragen stellen:

1. Welke gemeenten beschikken momenteel over een ‘wielklemreglement’?
2. Wat de financiële verliezen betreft die veroorzaakt worden door dit verschijnsel van niet-betaling van parkeergeld (en boetes) door houders van een buitenlandse nummerplaat, wat zijn de niet geïnde bedragen sinds 2018, per jaar, per gemeente?
 
 
Antwoord    1. Anderlecht en Molenbeek.

2. Zie bijlage. Er moet worden benadrukt dat deze cijfers eerder een winstderving weergeven dan een verlies. Er dient eveneens te worden onderstreept dat de gerechtsdeurwaarders die optreden voor rekening van parking.brussels slechts sedert 2020 operationeel zijn. Ten slotte onderlijnen wij dat het jaar 2020, getekend door de COVID-19-pandemie, de betrekkingen met de buitenlandse rechtbanken niet vergemakkelijkt heeft. Er dient dan ook voorzichtig te worden omgegaan met deze resultaten.