Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verkeersveiligheidscampagne "Geef de pronostieken geen kans".

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 967)

 
Datum ontvangst: 21/06/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/07/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

 

Brussel Mobiliteit heeft een bewustmakingscampagne gelanceerd over verkeersveiligheid, die vooral gericht is op jonge bestuurders en het gebruik van psychotrope stoffen. In de video is een ruig personage te zien dat graag weddenschappen afsluit over verkeersongevallen bij jongeren als gevolg van het gebruik van producten die de vaardigheden van bestuurders beïnvloeden. Een originele clip.

Ik zou u de volgende vragen willen stellen over deze campagne:

  • Wat is het totale bedrag dat aan deze campagne wordt besteed en wat is de exacte aanrekening van de begrotingsmiddelen om deze uitgaven te dekken?

  • Wie is de winnende inschrijver op de overheidsopdracht voor deze campagne? Volgens welke procedure werd de overheidsopdracht gegund?

  • Wat zijn de verspreidingskanalen voor de clip? Wanneer wordt deze uitgezonden?

  • Waarom hebt u ervoor gekozen u specifiek op jongeren te richten? Welke secundaire doelgroepen denkt u met deze campagne te kunnen bereiken? Hoe zal de tweede graad doeltreffender zijn dan een korte, duidelijke boodschap met directe impact?

  • Welke evaluatiemaatregelen zijn genomen om u ervan te vergewissen dat de campagne het beoogde publiek heeft bereikt? Wanneer zult u, in voorkomend geval, over de resultaten van die evaluatie beschikken?

 

 

 
 
Antwoord    De volledige campagne heeft in totaal € 200.238,06 incl. btw gekost. Deze uitgave wordt aangerekend op begrotingslijn 17.007.08.01.12.11 "Dienstenuitgaven verkeersveiligheid".
De overheidsopdracht voor deze prestatie is die van de opdrachtaankondiging in het Officieel Publicatieblad van de EU met als ref. 2020/S 063-151012. Het voorwerp van de opdracht is het organiseren van "Sensibiliserings- en communicatiecampagnes en sensibiliserings- en experimenteeracties".
Het gaat om een kaderovereenkomst geplaatst door middel van een openbare procedure. De opdrachtnemers zijn de firma's VO Communication nv en Mortierbrigade nv, die een gezamenlijke offerte hebben ingediend.
Alle inlichtingen over deze opdracht zijn te raadplegen in de Europese opdrachtaankondiging:
Services - 151012-2020 - TED Tenders Electronic Daily (europa.eu).
De spot werd verspreid op de sociale media die het vaakst gebruikt worden door de doelgroep:
- YouTube, als reclame voor het afspelen van een video;
- Facebook;
- Snapchat;
- TikTok.

De verspreiding op de sociale media gebeurde vanaf 16 juni tot omtrent 3 juli.
Een tweede, korte verspreidingsperiode, een beetje als een zomerse herinnering, zal plaatsvinden in augustus.

Bovendien werd een 15 seconden lange versie van de video verspreid op televisie, op de zender Tipik (RTBF), net voor of na bepaalde matchen van het EK Voetbal en soms tijdens de rust.
Dankzij het systeem van "adressable tv" kregen enkel de Brusselaars in de doelgroep van de campagne deze video op hun televisie te zien.
De video werd twintig dagen lang uitgezonden, van 21 juni tot 11 juli, op Tipik en op het systeem Auvio van de RTBF, en werd in totaal 370.327 keer bekeken.

We richtten ons specifiek op de jongeren (18-30 jaar), omdat

- zij in het BHG goed zijn voor 27% van de zwaargewonden en doden op de weg (cijfers 2019);

- in het BHG jaarlijks 26 doden of zwaargewonden in het verkeer vallen wegens alcohol of drugs (cijfers 2019);

- in 2020 14% van de Brusselse chauffeurs jonger dan 34 toegaf minstens 1 keer per maand lachgas te inhaleren voordat ze achter het stuur kropen (bron: Vias);

- In BHG gaat het zelfs om 1 jonge man op de 3 (31%) die verklaart onder de invloed van die substantie te rijden (bron: Vias)

- jongeren (15-24 jaar) die alcohol drinken hun gebruik lijken te concentreren op één à twee dagen per week, allicht wanneer ze uitgaan. Ze drinken bij die gelegenheid dezelfde hoeveelheden als die welke ouderen gespreid over zowat een hele week drinken, waardoor de ouderen een matiger consumptie per dag of per gelegenheid hebben. (bron: gezondheidsenquête 2018);

- 20% van de Brusselse jongeren tussen 18 en 34 jaar toegeeft regelmatig (minstens 1 keer per maand) achter het stuur te kruipen onder invloed van drugs (2018) (bron: Vias)

Geconfronteerd met die cijfers op het vlak van toegegeven consumptie, zware - soms dodelijke - ongevallen waarbij jongeren en/of alcohol en/of drugs in het spel zijn, leek het ons aangewezen voor deze campagne op de jongeren te mikken.

De periode viel ook perfect samen met meerdere aanleidingen om feest te vieren en risico's te nemen:
- Het begin van het mooie zomerweer;
- Het einde van de juni-examens;
- Het einde van de lockdown en de heropening van bars en cafés;
- Het EK voetbal.

Secundaire doelgroepen die door deze campagne bereikt zullen kunnen worden, zijn met name personen ouder dan 30 die drugs en alcohol consumeren voordat ze rijden.

We kozen voor dubbelzinnige humor om voor variatie te zorgen in de communicatie (formeel, informeel, heel feitelijk, dubbelzinnig/humor, enz.) binnen de campagnes van Brussel Mobiliteit en ze zo doeltreffender te maken.
Het is juist vanwege het humoristische en verrassende aspect dat de campagne op verschillende nationale en internationale netwerken aandacht heeft gekregen. De Huffington Post publiceerde de video bijvoorbeeld op zijn Youtube-pagina en kreeg een half miljoen views.
Voor deze campagne kozen we om samen te werken met Guy Staumont, auteur van de film Dikkenek, met een zeer uitgesproken Belgische en Brusselse identiteit. De ietwat ongebruikelijke humor was bedoeld om een leuke spot te maken die jongeren (en minder jongeren) wilden delen, om op die manier zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Los van de scenes die het personage speelt, kozen we voor een heel korte, ondubbelzinnige boodschap:
"Kruip niet achter het stuur na alcohol of drugs."


De campagne zal het voorwerp vormen van een kwantitatieve analyse. Deze analyse zal het onder andere mogelijk maken het aantal bereikte personen te bepalen, het aantal personen dat de hele video heeft bekeken (% kijken enz.), het betrokkenheidspercentage (reacties, commentaren, delen, enz.), enz.

Deze analyse is aan de gang. We hebben de resultaten nog niet.