Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Implementatie van handistreaming in uw bevoegdheidsdomeinen en uw deelname aan de Access City Award.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 862)

 
Datum ontvangst: 28/06/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 14/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/07/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In uw antwoord van 4 februari 2021 op mijn parlementaire vraag van 3 december 2020 over de implementatie van handistreaming in uw bevoegdheidsdomeinen, had u het in uw antwoord vooral over uw verbintenissen/acties ten gunste van de personen met een fysieke handicap. 

Vandaag, 28 juni 2021, zou ik graag terugkomen op twee onderwerpen die me na aan het hart liggen: de logica van de handistreaming, volgens welke de gehandicaptenproblematiek transversaal in aanmerking moet worden genomen in elk overheidsbeleid en elke overheidsactie, EN de inspanningen van de ministeriële kabinetten en overheidsdiensten om een project in te dienen voor de volgende Access City Awards.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

Wat betreft UW kabinet EN de overheidsdiensten en -instellingen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen:

1.    Zijn er reflecties of initiatieven opgezet of uitgevoerd die rekening houden met handicaps zoals verstandelijke handicaps, autisme, aandachtstekortstoornissen met of zonder hyperactiviteit of onzichtbare handicaps?
2.    Op 1 december 2020 heeft de Europese Commissie in de marge van de Europese Dag voor Personen met een Handicap de meest toegankelijke Europese steden bekroond met de Access City Award 2021 (1 ). Staat deelname aan de volgende Access City Award(s) op de agenda?

1 Access City Award 2021, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?&catId=88&eventsId=1604geraadpleegd op 25 juni 2021. Voor de prijsuitreiking zie https://www.youtube.com/watch?v=Lg8NrZSPkAI

 

 

 
 
Antwoord    1)

Leefmilieu Brussel
Ja, de reflecties van LB met betrekking tot de handicaps, of het nu HR-projecten (voor de aanwerving van personeelsleden met een handicap) of inclusieprojecten geleid door de verschillende afdelingen van Leefmilieu Brussel betreft, integreren systematisch de handicaps in al zijn facetten, waaronder cognitieve en onzichtbare handicaps.

Haven van Brussel
De Haven van Brussel moet, overeenkomstig artikel 325 §1 van het statuut van 21 maart 2018, een aantal personen met een handicap tewerkstellen dat gelijk is aan minstens twee percent van de personeelsformatie. Op dit ogenblik heeft de Haven 1 VTE met een beperking in dienst en wenst dit aantal op te trekken naar 2,5 VTE om aan bovengenoemde verplichting te voldoen.

De DHR en de diversiteistcommissie van de Haven hebben een actieplan opgesteld teneinde haar jobaanbiedingen aan te passen zodat personen met een beperking aangemoedigd worden om te solliciteren bij de Haven. Dit actieplan werd door de Staff goedgekeurd in april 2021 en er werd een charter afgesloten met DiversiCom voor begeleiding en advies om personen met een beperking aan werk te helpen.
Het lijkt ons vanzelfsprekend dat bij de uitwerking van ons actieplan, en in onze contacten met Diversicom en Talent.brussels, met alle soorten van beperkingen rekening wordt gehouden.

Agentschap Net Brussel
Het Agentschap Net Brussel houdt rekening met de logica van Handistreaming die op zijn beurt de acties van zijn diversiteitsplan inspireert. Het partnerschap met Diversicom heeft het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om stages voor te stellen aan personen met een handicap, waaronder onzichtbare handicaps. Redelijke aanpassingen werden overdacht en een regelmatige opvolging werd ingevoerd. Daaropvolgend hebben onze acties geleid tot de recente aanwerving met een COD van personen met een onzichtbare handicap of verstandelijke beperking.

Kabinet
Er werden geen specifieke initiatieven genomen of uitgevoerd.


2)

Leefmilieu Brussel
Dit heeft geen betrekking op Leefmilieu Brussel.

Haven van Brussel
Dit heeft geen betrekking op de Haven van Brussel.

Agentschap Net Brussel
Dit heeft geen betrekking op het ANB.

Kabinet
Een deelname van het kabinet aan de volgende Access City Award is niet gepland.