Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de 'war on drugs'.

Indiener(s)
Mathias Vanden Borre
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 220)

 
Datum ontvangst: 12/07/2021 Datum publicatie: 14/09/2021 Referentie: B.I.V. 183 (20/21), Blz. 35
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 14/09/2021 Referentie: B.I.V. 183 (20/21), Blz. 38
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/07/2021 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/07/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/07/2021 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/09/2021 Ontwikkeling Mathias Vanden Borre B.I.V. 183 (20/21) 35
14/09/2021 Tussenkomst Hicham Talhi B.I.V. 183 (20/21) 37
14/09/2021 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 183 (20/21) 38
14/09/2021 Repliek Mathias Vanden Borre B.I.V. 183 (20/21) 39