Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de burgerbevraging voor het nieuwe wettelijk kader voor dierenwelzijn.

Indiener(s)
Lotte Stoops
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 128)

 
Datum ontvangst: 12/07/2021 Datum publicatie: 06/10/2021 Referentie: B.I.V. 13 (21/22), Blz. 3
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 06/10/2021 Referentie: B.I.V. 13 (21/22), Blz. 4
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/07/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/07/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/10/2021 Ontwikkeling Lotte Stoops B.I.V. 13 (21/22) 3
06/10/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 13 (21/22) 4
06/10/2021 Repliek Lotte Stoops B.I.V. 13 (21/22) 5