Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de dagpassen om de lage-emissiezone (LEZ) binnen te rijden

Indiener(s)
Petya Obolensky
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 867)

 
Datum ontvangst: 01/07/2021 Datum publicatie: 14/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 14/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/07/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Als een voertuig niet voldoet aan de toegangscriteria voor de lage-emissiezone (LEZ), kan de gebruiker een dagpas kopen voor €35 en zo het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnenrijden. Het is mogelijk om 8 passen per jaar te kopen.

Mijn vragen zijn de volgende:

  • Hoeveel dagpassen zijn er in 2020 en van 01/01/2021 tot 30/06/2021 verkocht?

  • In welke landen waren de voertuigen ingeschreven waarvoor die passen werden gekocht, voor diezelfde periodes? Kunt u het aantal aankopen per land van inschrijving geven?

  • Kunt u voor diezelfde periodes het aantal verkochte dagpassen uitsplitsen per type voertuig (personenauto, bestelauto ...)?

  • Kunt u voor diezelfde periodes een uitsplitsing geven van het aantal gekochte dagpassen per voertuig (d.w.z. hoeveel keer voor eenzelfde nummerplaat 1, 2, 3 ... tot 8 dagpassen werden gekocht)?

  • Welke inkomsten hebben de verkochte dagpassen opgeleverd in 2020 en van 01/01/2021 tot 30/06/2021?

 
 
Antwoord    1)

De wetgeving bepaalt dat een voertuig dat niet aan de toegangscriteria beantwoordt in de LEZ mag rijden na aankoop van een dagpas van 35 €. Maximaal 8 dagen toegang per jaar en per voertuig zijn toegestaan. Sinds januari 2020 mag de aankoop van de pas gebeuren tot ‘s anderendaags middernacht na in de LEZ te hebben gereden.

De gegevens betreffende de aankoop van passen worden jaarlijks gepubliceerd in het LEZ-rapport dat u kunt terugvinden op de site
www.lez.brussels. Voor het jaar 2020 zal er meer informatie beschikbaar zijn in het rapport dat binnenkort gepubliceerd wordt.

Sinds het begin van de LEZ tot eind 2020 werden er 10.293 dagpassen aangekocht die dienst deden voor 5.658 verschillende voertuigen (waarvan sommige meer dan één pas aankochten)
1.

In 2020 werden 7.185 dagpassen aangekocht voor 4.237 voertuigen. Het aantal aangekochte dagpassen is ten opzichte van 2019
2 verdubbeld.

In 2021, van 1/01/2021 tot 30/06/2021, werden 4.851 dagpassen aangekocht voor 2.932 voertuigen.


2)

Of we nu over het begin van de LEZ spreken of de laatste jaren (2020 en het 1ste semester van 2021), werden de meeste dagpassen om in de LEZ te rijden aangekocht door in België - buiten het BHG - ingeschreven voertuigen en het overige deel was gelijk verdeeld over in het BHG ingeschreven voertuigen en voertuigen afkomstig uit het buitenland.

Kenteken

2020

2021

van 01/01 tot 30/06

BHG

1026

577

BE - buiten BHG

4876

3670

Totaal BE

5902

4247

FR

924

414

NL

157

80

DE

48

22

GB

24

 

IT

23

19

PL

 

18

Andere landen

107

51

Totaal buitenland

1283

604

Totaal

7185

4851
3)

De spreiding van de aankopen van dagpassen per jaar en per voertuigcategorie is als volgt verdeeld:

2020

Categorie

Aantal eenmalige voertuigen

M

22

M1 (voertuig)

2832

M2 (minibus)

4

M3 (bus/autocar)

43

N

18

N1 (bestelwagen)

1325

N2 (PL)

26

N3 (PL)

37

Totaal

4307

   

2021 (van 01/01 tot 30/06)

Categorie

Aantal eenmalige voertuigen

M

16

M1 (voertuig)

1877

M2 (minibus)

3

M3 (bus/autocar)

20

N

16

N1 (bestelwagen)

1025

N2 (PL)

13

N3 (PL)

29

Eindtotaal

2999
4)


Het aantal aangekochte dagpassen per voertuig staat voor de jaren 2020 en 2021 (van 01/01 tot 30/06) hieronder vermeld:

We stellen vast dat de meeste passen voor een eenmalige toegang tot het grondgebied van de LEZ (66 %) werden aangekocht.

2020

2021

#Daypass

#voertuig

%

#voert.

%

1

2809

66%

1948

66%

2

778

18%

552

19%

3

281

7%

202

7%

4

143

3%

101

3%

5

77

2%

57

2%

6

66

2%

24

1%

7

40

1%

24

1%

8

43

1%

24

1%
5)

De gegenereerde ontvangsten uit de aankoop van dagpassen bedragen:
- Voor het jaar 2020: 7185 aangekochte dagpassen voor de prijs van 35 euro, zijnde een totaalbedrag van 251.475 euro.
- Voor het jaar 2021: 4851 aangekochte dagpassen voor de prijs van 35 euro, zijnde een totaalbedrag van 169.785 euro.1 Een analyse van het aantal voertuigen dat één of meerdere passen gebruikt heeft staat in het jaarverslag LEZ 2019 vermeld. De analyse toonde aan dat de meeste voertuigen die een pas hadden aangekocht er slechts één hebben aangekocht. Het hoogste aantal geregistreerde passen voor één voertuig bedroeg 10 en geen enkel voertuig had het toegestane quotum volledig opgebruikt (gegevens van 2019).
2 3.025 aangekochte passen voor 1.968 verschillende voertuigen in 2019.