Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende "De Prijs voor de beste scriptie inzake Circulaire Economie (editie 2019 - 2020) - vervolg vraag nummer 246"

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 436)

 
Datum ontvangst: 06/07/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/08/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

 

Op 5 oktober, 2020, vroeg ik u naar de  Prijs voor het beste scriptie inzake circulaire economie (editie 2019-2020). U hebt mij op 18 november 2020 gedeeltelijk geantwoord door uw antwoord met de volgende woorden af te sluiten: "Aangezien de evaluatieprocedure nog aan de gang is, is het niet mogelijk antwoorden te geven op de niet-geselecteerde aanvragen of bijzonderheden te verstrekken over de geslaagde aanvragen."

Zie hier: http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=148462&montitre=&base=1

Om mijn informatie aan te vullen, zou ik graag de volgende vragen stellen:

  1. Wie was verantwoordelijk voor de evaluatie van de presentatie?

  2. Welke aanvragen werden niet geselecteerd of in aanmerking genomen, met voor elke aanvraag de volgende gegevens: schrijver van de scriptie/ eindwerk, naam van de scriptie/het eindwerk, Brusselse instelling, nagestreefde doelstellingen, toegekende cijfer(s) en reden(en) voor de afwijzing?

  3. Zijn er klachten of claims ingediend? Zo ja, hoeveel, wie heeft deze klachten ingediend en voor welke toepassingen?

  4. Welke aanvragen werden geselecteerd en in aanmerking genomen, met voor elke aanvraag de volgende gegevens: auteur van het proefschrift/eindwerk, naam van de scriptie/ het eindwerk, Brusselse instelling, nagestreefde doelstellingen en toegevoegde waarde in termen van economie en innovatie, toegekend(e) cijfer(s) ?

 
 
Antwoord    In het kader van de Prijs voor de Scriptie in Circulaire Economie werden binnen de termijn vijf kandidaturen ingediend. Die werden onderworpen aan een eerste evaluatie door een jury bestaande uit adviseurs van Innoviris en hub.brussels, op basis van de criteria die ik in mijn antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 246 heb uiteengezet.

Op basis van die selectie werden drie scripties geselecteerd. Twee dossiers kregen een score van minder dan 50%. Om de reputatie van de kandidaten niet te schaden, en overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, wordt de lijst van niet-geselecteerde kandidaten niet openbaar gemaakt.

De drie geselecteerde kandidaten hebben hun onderzoek op 12 januari 2021 aan de jury voorgesteld tijdens een speciaal evenement dat door het grote publiek via een webinar kon worden gevolgd. Het programma en een overzicht van de kandidaten, hun onderzoek en links naar de volledige scripties zijn beschikbaar op de website van Innoviris (https://innoviris.brussels/nl/news/webinar-prijs-voor-de-beste-scriptie-circulaire-economie).

U kunt het persbericht waarin de naam van de winnende kandidaat wordt bekendgemaakt en het onderwerp van zijn werk wordt samengevat, lezen op de website van Innoviris: http://innoviris.brussels/sites/default/files/documents/pb_-_beste_scriptie_circulaire_economie_0.pdf

Innoviris heeft geen klachten ontvangen over het selectieproces.