Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de coördinatie van het plan ter bestrijding van geweld met de gemeenten

Indiener(s)
Margaux De Ré
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 775)

 
Datum ontvangst: 07/07/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 09/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/08/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Het plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen wordt voortaan ten uitvoer gelegd. Dit zeer volledig plan betreft een veelheid van actoren en acties en overstijgt de machtsniveaus. Een reeks maatregelen heeft dus betrekking op de plaatselijke overheden.

In dit verband zou ik u willen vragen naar de follow-up die u op plaatselijk niveau uitvoert.

Mijn vragen zijn de volgende;

  • Bent u in overleg over dit onderwerp? Welke rol moet u spelen bij de tenuitvoerlegging op plaatselijk niveau?

  • Staat u in contact met de gemeenten voor de uitvoering van de verschillende maatregelen? Zo ja, welke?

  • Hebben de schepenen, evenals de ambtenaren, baat gehad bij de presentatie van het plan? Hoe worden zij betrokken bij de uitvoering van het plan op lokaal niveau?

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Antwoord    Het onderwerp dat u aanhaalt, is niet onderworpen aan mijn toezicht, hoofdzakelijk van administratieve en financiële aard, op de gemeenten.

Het valt, voor het gehele Gewest, onder de bevoegdheid van de Staatssecretaris voor Gelijkekansenbeleid, Mevrouw Ben Hamou. Ik verwijs u dan ook graag naar haar door.