Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de pensioenlasten voor de lokale overheden.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 129)

 
Datum ontvangst: 06/09/2021 Datum publicatie: 09/11/2021 Referentie: B.I.V. 29 (21/22), Blz. 19
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 09/11/2021 Referentie: B.I.V. 29 (21/22), Blz. 19
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/09/2021 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/09/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/09/2021 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/11/2021 Ontwikkeling David Leisterh B.I.V. 29 (21/22) 19
09/11/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 29 (21/22) 19
09/11/2021 Repliek David Leisterh B.I.V. 29 (21/22) 23