Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende het in aanmerking nemen van de dieren die horen bij gebouwen bij de bouw- en renovatiestrategieën.

Indiener(s)
Ingrid Parmentier
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 241)
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 150)
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 123)

 
Datum ontvangst: 08/09/2021 Datum publicatie: 18/10/2021 Referentie: B.I.V. 20 (21/22), Blz. 10
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/10/2021 Referentie: B.I.V. 20 (21/22), Blz. 17
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/09/2021 Mondelinge vraag omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/09/2021 Te herformuleren tekst. Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/09/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/09/2021 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/10/2021 Ontwikkeling Ingrid Parmentier B.I.V. 20 (21/22) 11
18/10/2021 Toegevoegde vraag om uitleg Lotte Stoops B.I.V. 20 (21/22) 12
18/10/2021 Tussenkomst Gaëtan Van Goidsenhoven B.I.V. 20 (21/22) 13
18/10/2021 Tussenkomst Jonathan de Patoul B.I.V. 20 (21/22) 14
18/10/2021 Tussenkomst Victoria Austraet B.I.V. 20 (21/22) 15
18/10/2021 Tussenkomst Isabelle Emmery B.I.V. 20 (21/22) 16
18/10/2021 Antwoord Pascal Smet B.I.V. 20 (21/22) 17
18/10/2021 Repliek Ingrid Parmentier B.I.V. 20 (21/22) 18