Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het gevaar op het kruispunt tussen de Jean en Pierre Carsoellaan en de Sint-Jobsesteenweg en de ongevallen die zich daar hebben voorgedaan.

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 512)

 
Datum ontvangst: 06/09/2021 Datum publicatie: 05/10/2021 Referentie: B.I.V. 11 (21/22), Blz. 30
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 05/10/2021 Referentie: B.I.V. 11 (21/22), Blz. 31
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/09/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/09/2021 Verwijzing commissie Mobiliteit Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/10/2021 Ontwikkeling Leila Agic B.I.V. 11 (21/22) 31
05/10/2021 Antwoord Elke Van den Brandt B.I.V. 11 (21/22) 31
05/10/2021 Repliek Leila Agic B.I.V. 11 (21/22) 32