Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de balans van de Aid El Kebir met betrekking tot de schapenslachting.

Indiener(s)
Victoria Austraet
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 391)

 
Datum ontvangst: 09/09/2021 Datum publicatie: 06/10/2021 Referentie: B.I.V. 13 (21/22), Blz. 6
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 06/10/2021 Referentie: B.I.V. 13 (21/22), Blz. 7
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/09/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/09/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/10/2021 Ontwikkeling Victoria Austraet B.I.V. 13 (21/22) 6
06/10/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 13 (21/22) 7
06/10/2021 Repliek Victoria Austraet B.I.V. 13 (21/22) 8