Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de geboekte vooruitgang op het vlak van transparantie van de OVM's met betrekking tot de informatieverlening over brandveiligheid en de naleving van gas/elektriciteitsnormen in de sociale woningen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 693)

 
Datum ontvangst: 17/09/2021 Datum publicatie: 16/11/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 05/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/09/2021 Ontvankelijk p.m.
04/11/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Op vrijdag 17 september 2021 wil ik u vragen hoe het staat met de geboekte vooruitgang op het vlak van de  transparantie van de OVM’s inzake de  informatieverlening over brandveiligheid en de naleving van gas/elektriciteit in sociale woningen, en dit voor ELK van de 16 Brusselse OVM's:
  1. Welke sociale woningen moeten volgens de OVM in overeenstemming worden gebracht, gemeente per gemeente?

  2. Wat waren de vastgestelde tekortkomingen en wanneer werden ze geacteerd en wanneer zullen de aanpassingswerkzaamheden worden uitgevoerd?

  3. Bestaat er een inventaris van de geïnspecteerde sociale woningen met vermelding van de data van deze inspecties, de vastgestelde tekortkomingen en de aanbevolen of uit te voeren werkzaamheden om aan de eisen te voldoen (presentatie van de gegevens: gemeente per gemeente, wijk per wijk, gebouw per gebouw, woning per woning), ?

 
 
Antwoord    Ter inleiding op de antwoorden moeten we erop wijzen dat de Huisvestingscode (art. 6), bepaalt dat het de taak is van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinpectie (DGHI) officieel toe te zien op de naleving van de criteria inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van openbare of private woningen, om tekortkomingen vast te stellen en om conformiteitswerken te eisen.
Voorts streven de OVM's, als verhuurders, ernaar de conformiteit van hun hele woningbestand
in stand te houden of te verbeteren.
We zullen op uw 2 punten als volgt antwoorden:
Wat betreft de door de DGHI vastgestelde problemen op het vlak van conformiteit:
De tabel in bijlage 1 omvat:
- de betrokken OVM's;
- de gemeenten
- De data van de bezoeken van Brussel Huisvesting (
Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie) ;
- De non-conformiteiten opgedeeld per soort;
- De opmerkingen met de gevolgen die de OVM's hieraan hebben gegeven: stadia van de werken, status van de woning, lopende of voltooide acties.
Tot slot moet worden opgemerkt dat de DGHI niet werd gecontacteerd in verband met non-conformiteiten op het vlak van brandveiligheid en dat alle woningen zijn uitgerust met branddetectoren.

Wat betreft de actie van de OVM's op het gebied van behoud en verbetering van de punten inzake conformiteit:
De tabel in bijlage 2 geeft een overzicht van de algemene situatie van deze woningen en van de werkzaamheden die nodig zijn om conformiteit in stand te houden of te verbeteren.