Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de heraanleg van Charles Woestelaan.

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1035)

 
Datum ontvangst: 02/09/2021 Datum publicatie: 26/10/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 22/10/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/09/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Tussen 2015 en 2018 gebeurden er op de Charles Woestlaan ongeveer 15 ongevallen. Het betrof voornamelijk botsingen tussen auto's en trams, kennelijk door het gebrek aan zicht ter hoogte van de tramsporen.

De gemeente Jette en de MIVB hebben Brussel Mobiliteit gevraagd maatregelen te nemen om deze ongevallen te voorkomen.

Vanaf september 2021 is het niet meer mogelijk om met de auto de laan, en dus de tramsporen, over te steken ter hoogte van de kerk.

De schepen van deze gemeente heeft verklaard dat in september werken zullen worden uitgevoerd en dat een testfase zal beginnen, waarin de twee oversteekplaatsen ter hoogte van de kerk zullen worden afgesloten voor auto's, maar ook voor voetgangers en fietsers.

Weggebruikers zullen dus worden verzocht een omweg te maken, waar zij vroeger gewoon konden afslaan. De reden voor deze verandering is naar verluidt de verkeersveiligheid, we zullen zien wat deze testfase binnenkort aan het licht brengt.

  1. Volgens sommige buurtbewoners is de oorzaak van de ongevallen de te hoge snelheid van de trams op deze plaats. Kunt u ons informatie verschaffen over de maximumsnelheid voor trams op deze kruisingen?

  2. Wat zal er worden gedaan met de ruimte die daardoor niet meer wordt gebruikt  (fietsenstallingen, parkeerplaatsen, enz.)?

  3. De schepen van Jette heeft gevraagd verkeerslichten te plaatsen op deze laan om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Wat denkt de MIVB hiervan? Wat is jouw mening?

  4. Zijn er andere aanpassingen mogelijk, zoals vloermarkeringen of lichten zoals bij de spoorwegen?

 

 
 
Antwoord    Het is in eerste instantie belangrijk om op te merken dat het niet alleen over verkeersveiligheid, maar ook om een maatregel gaat die kadert in een reeks maatregelen van de Gemeente Jette om het transitverkeer in de buurt te verminderen. Tegelijk heeft de maatregel in principe een positief effect op de commerciële snelheid van de MIVB. Voor de actieve gebruikers van de weg is er ook geen verandering, enkel minder stress bij het oversteken van de tramsporen gezien er niet tegelijk ook auto’s zijn die oversteken.

Het is nog te vroeg om te bekijken welke voorzieningen in de plaats zullen komen van de parkeerplaatsen. Deze zullen echter een optimale zichtbaarheid op de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers moeten garanderen. Daarom zal een vrijzichtzone van vijf meter worden verzekerd cfr. de Wegcode; aangezien de fietsboxen te omvangrijk zijn, zullen ze er niet geïnstalleerd worden.
Deze inrichting moet beschouwd worden als een test die na een evaluatie de basis zal vormen voor een definitief plan.
Tests met lichtsystemen langs de tramsporen hebben geen bevredigende resultaten opgeleverd (bv. Vlaamsepoort). Brussel Mobiliteit is dus momenteel niet van plan dit type voorzieningen in gebruik te nemen. Het gebruik van de zone zal ons in staat stellen om de bestaande markeringen zo nodig bij te stellen.