Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de ophaling van kartonnen dozen door Net Brussel.

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 918)

 
Datum ontvangst: 02/09/2021 Datum publicatie: 16/11/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 03/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/09/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Veel Brusselaars lijken niet op de hoogte te zijn van de regels inzake het buitenzetten van karton.

Op de ophaaldag van het karton zijn in Brussel vaak kartonnen dozen te zien op de stoep, dikwijls tot aan de rand gevuld.

Dit gedrag kan echter leiden tot een boete.

Karton moeten normaal gezien namelijk in de daarvoor bestemde gele zakken worden gedaan. De maximale capaciteit daarvan is 15 kg. Als de dozen echter te groot zijn, mogen zij uit de zakken worden gelaten, maar zij moeten worden opgevouwen en vastgebonden. Net Brussel rechtvaardigt deze eis door te wijzen op het feit dat er vaak slechte weersomstandigheden zijn die het karton kunnen verspreiden, maar ook op het risico dat voorbijgangers zaken in de open dozen gooien.

Wie zich niet aan deze regel houdt, kan een boete krijgen tussen 50 en 62.500 euro in geval van verzwarende omstandigheden.

  1. Niet-naleving van deze regel is helemaal niet ongewoon in het Brussels Gewest, waaruit blijkt dat veel Brusselaars niet op de hoogte lijken te zijn van de regels op dit gebied. Bovendien moet worden toegegeven dat het praktischer is gebruik te maken van de structuur van een doos om de andere samen te bundelen ... en dat de ophalers hun dienst niettemin perfect uitvoeren.

Tot nu toe wordt deze praktijk dus in zekere zin getolereerd.

Kunt u ons niettemin vertellen hoeveel boetes hiervoor werden uitgeschreven in 2018, 2019 en 2020?

  1. Welke soorten feiten moesten worden beboet?

  2. Op welke basis wordt het bedrag van deze boetes vastgesteld?

  3. Welke ambtenaren zijn gemachtigd om deze vaststellingen te doen?

  4. Wat zijn de eventuele beroepsmiddelen?

 

 
 
Antwoord    1)

Het Agentschap Net Brussel verwijst naar de bepalingen van artikel 11 van de verordening van 19 december 2008 betreffende de verwijdering van afval door middel van ophalingen, meer bepaald § 2, 2°, waarin het volgende wordt bepaald:

§ 2. Het aan de ophaling aangeboden huisvuil wordt gesorteerd per type zak:

(...)

de doorzichtige gele zakken bevatten en mogen slechts bevatten het papier en karton, droog en proper, zoals verpakkingen die volledig bestaan uit papier en uit karton, kranten, tijdschriften, reclamefolders, schrijfpapier, papier voor fotokopieerapparaat, computerpapier, (lees)boeken, telefoonboeken afkomstig van het normaal gebruik van een gezin of een gelijk te stellen afvalstof. Het papier en karton kan eveneens aan de ophaling worden aangeboden in een compact pak, samengebonden met een stevige koord;

De werkwijze om papier en karton in strak dichtgebonden pakketten aan te bieden, heeft dus een wettelijke basis.

De ratio legis van die bepaling is immers om ervoor te zorgen dat papier en karton niet wegvliegen of worden verontreinigd door ‘indringers’ (bijvoorbeeld kleine stukjes afval die door voorbijgangers tussen het karton worden gedeponeerd, enz.).

Indien dat doel wordt bereikt door een kartonnen doos te vullen met papier en karton, zonder het pakket dicht te binden, is het Agentschap niet van plan een boete op te leggen en heeft het in het verleden nooit een boete opgelegd voor die manier van handelen.

Papier/karton in kartonnen dozen wordt zonder problemen door onze teams opgehaald.
2)
Zoals hierboven vermeld, heeft het Agentschap nooit boetes opgelegd en is het in dit stadium niet van plan dat te doen.
3)
Zoals hierboven vermeld, heeft het Agentschap nooit boetes opgelegd en is het in dit stadium niet van plan dat te doen.
4)
Zoals hierboven vermeld, heeft het Agentschap nooit boetes opgelegd en is het in dit stadium niet van plan dat te doen.