Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de beveiligde fietsparkings bij de stations Beurs en de Brouckère.

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1037)

 
Datum ontvangst: 06/09/2021 Datum publicatie: 26/10/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 22/10/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/09/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Sinds 2019 beschikken de stations Beurs en De Brouckère over beveiligde fietsenstallingen die worden beheerd door CycloParking. Op het moment van hun opening waren deze faciliteiten helaas het voorwerp van verschillende vandalistische daden. Momenteel wordt een promotieaanbod gedaan met een jaarabonnement voor 15 euro per jaar in plaats van 30 euro, zoals reeds het geval is voor de beveiligde parkings in het Noord-, Luxemburg-, Zuid- en Centraal station. Hoewel al deze voorzieningen voor toegangscontrole onontbeerlijk zijn om fietsendiefstal tegen te gaan en het gebruik van fietsen te beveiligen, dan lijkt het erop dat de parkeerfaciliteiten van de metrostations nog niet op volle toeren draaien. Wat is de benuttingsgraad van elk van deze parkings sinds ze ter beschikking van het publiek werden gesteld? Hoe lang zal het aanbod voor een abonnement van 15 euro in plaats van 30 euro gelden? Wat is er gedaan om de veiligheid van de gestalde fietsen te garanderen? Worden deze stallingen als voldoende beveiligd beschouwd? Zijn er sinds de opening meldingen van diefstal geweest? Is er cameratoezicht op de fietsenstallingen? Is de prijs de enige factor die een eventuele onderbenutting verklaart? Wordt de communicatie rond deze beveiligde fietsenstallingen ook voldoende geacht?

 

 

 
 
Antwoord    Op 1.10.2021 waren er 3.866 personen met een abonnement die toegang geeft tot de beveiligde fietsparkings bij de metrostations Beurs en De Brouckère, die 900 plaatsen tellen. 666 daarvan zijn mensen met specifieke abonnementen voor deze twee fietsparkings, ongeveer 3200 zijn fietsers die beschikken over een plaats in een box of een fietslokaal en die dus ook toegang hebben tot deze parkings.
De bezettingsgraad bedraagt ongeveer 30% van de totale capaciteit, maar ontwikkelt zich gestaag, ondanks de moeilijke omstandigheden (zie verder).
Er was een promotiecampagne gepland tegen het einde van de werken aan de voetgangerszone. Aangezien het einde van het bouwproject echter samenviel met het begin van de pandemie, werd de campagne opnieuw uitgesteld tot het begin van het schooljaar in september 2021. Ze loopt nog tot 31 december 2021. De eerste resultaten zijn bemoedigend.
Parking.brussels werkt aan nieuwe partnerschappen met culturele actoren en grote evenementen in de zone om de parkings beter te promoten bij de bezoekers.

De toegang tot de parkings wordt gecontroleerd door het activeren van toegangsdraaihekken met de Mobib-kaart. De toegang wordt ook bewaakt door camera's.
Het diefstalpercentage is zeer gering en het is dan ook veel veiliger om een fiets daar te stallen dan aan een fietsbeugel op straat. Sinds de ingebruikname van parkings met gecontroleerde toegang zijn er minder dan tien diefstallen geweest. Deze diefstallen waren hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat de draaihekken niet met de Mobib-kaart hoefden te worden ontgrendeld in de richting van de uitgang. Het mechanisme werd in december 2020 aangepast en sindsdien is er slechts één geval van diefstal gemeld, in het gedeelte met de schuifdeur. Er zijn geen gevallen van diefstal gemeld in de zone van de draaihekken.
Volgens parking.brussels vormt de prijs geen belangrijke belemmering om van deze parkings gebruik te maken. Anderzijds was het feit dat de parking van de Beurs en vervolgens die van De Brouckère midden in de bouwfase van de voetgangerszone in gebruik werden genomen, en bijgevolg een jaar lang totaal ontoegankelijk waren voor fietsers, een grote belemmering. De daaropvolgende coronapandemie, met de lockdown, de opschorting van niet-essentiële activiteiten in het stadscentrum en de veralgemening van het telewerk of het afwezig zijn van culturele activiteiten in de vele instellingen rondom, heeft de situatie er niet beter op gemaakt. Deze fietsparkings moeten nog een gewoonte worden voor veel fietsers.