Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aanleg van een plein aan de Broustinlaan.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1039)

 
Datum ontvangst: 09/09/2021 Datum publicatie: 16/11/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 09/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/09/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tegenover de Basiliek van het Heilig Hart en aan de rand van het Elisabethpark ligt de openbare ruimte die wordt gevormd door het kruispunt van de Broustinlaan, de Landsroemlaan en de J. Sermonlaan, drie gewestwegen, met een aantrekkelijk potentieel dat beter moet worden benut.
De gemeente Ganshoren wenst een economisch en toeristisch centrum met gewestelijke of zelfs nationale zichtbaarheid te ontwikkelen en de territoriale en sociale betrekkingen tussen haar verschillende wijken te versterken; de samenhang te vergroten van dit gebied, dat aan drie gemeenten grenst, maar dat versnipperd is tussen de verschillende erfgoed-, cultuur- en recreatiegebieden en de dichtslibbende verkeerswegen.
In dit gebied, waar veel doorgaand verkeer is, gebeuren ook talrijke ernstige ongevallen op het kruispunt gevormd door de Broustinlaan en de Grondwetlaan, als gevolg van het gevaarlijke karakter van de rotonde ter hoogte van het kruispunt, dat in rechte lijn kan worden overgestoken zonder dat men snelheid hoeft te minderen. Tussen 2004 en 2019 registreerde Brussel Mobiliteit 10 ongevallen met lichamelijk letsel en 16 ongevallen met licht letsel, waarvan 8 bij een ongeval met 1 bus.
Bijgevolg heeft de gemeente aan het Gewest een project voorgesteld om een deel van de Broustinlaan autovrij te maken. Deze voetgangerszone zou het mogelijk maken de voorwaarden te scheppen voor een aanzienlijke verbetering van de levenskwaliteit in deze wijk met standing, alsook van de kwaliteit van de openbare ruimte, door voorrang te geven aan de woonfuncties, de verkeersveiligheid en de vermindering van de autodruk.
Naar aanleiding van de talrijke ongevallen op dit weggedeelte heeft het Gewest zich onlangs gebogen over verschillende scenario's om het transitverkeer te beperken. Brussel Mobiliteit voert gedurende 6 maanden een test uit met betrekking tot de sluiting van het kruispunt gevormd door de Broustinlaan, de Landsroemlaan en de J. Sermonlaan om, en ik citeer, "dit gebied om te vormen tot een kwaliteitsvolle openbare ruimte". Volgens mijn informatie zou, indien de test eind december doorslaggevend blijkt te zijn, een aanvraag om een bouwvergunning kunnen worden ingediend voor een kwaliteitsproject op deze plaats. Bovendien zou in oktober een tussentijdse evaluatie worden uitgevoerd om het effect van het project op het autoverkeer te beoordelen. Benadrukt moet worden dat de gemeente en het Gewest bij dit project zeer positief lijken te hebben samengewerkt, en dergelijk positief nieuws moet ook worden benadrukt.
Teneinde een duidelijker beeld van deze kwestie te krijgen, zou ik u de volgende vragen willen stellen:
  • Wat zijn de eerste conclusies van deze verkeerstest? Hebt u  beslist tot de heraanleg van het hogere deel van Broustinlaan? Zo ja, wanneer zou deze heraanleg dan plaatsvinden? Wat is het tijdschema?
 
 
Antwoord    De maatregel genomen dwars op het Broustinkruispunt, momenteel in testfase, bestaat erin de Broustinlaan af te sluiten ter hoogte van de Jacques Sermonlaan om doorgaand verkeer te vermijden (Sermon-Belgica). Deze afsluiting betreft enkel motorvoertuigen. Er wordt voor gezorgd dat de actieve modi door kunnen.

We volgen deze test op door een vergelijking voor/na van de richtingstellingen, voor alle vervoerswijzen, op de kruispunten Broustin/Grondwet en Broustin/Vanderborght.


Door deze resultaten te vergelijken zullen we de verkeersverschuivingen kunnen objectiveren en kunnen we beslissen of de testopstelling blijvend wordt gemaakt dan wel aangepast wordt.