Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de interministeriële werkgelegenheidsconferentie van 7 en 8 september 2021.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 134)

 
Datum ontvangst: 27/09/2021 Datum publicatie: 13/10/2021 Referentie: B.I.V. 16 (21/22), Blz. 1
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 13/10/2021 Referentie: B.I.V. 16 (21/22), Blz. 3
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/09/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/09/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/10/2021 Ontwikkeling Gilles Verstraeten B.I.V. 16 (21/22) 1
13/10/2021 Tussenkomst Clémentine Barzin B.I.V. 16 (21/22) 2
13/10/2021 Tussenkomst Véronique Lefrancq B.I.V. 16 (21/22) 3
13/10/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 16 (21/22) 3
13/10/2021 Repliek Gilles Verstraeten B.I.V. 16 (21/22) 5