Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de alarmkreet van de actoren op het terrein over het belang van het openhouden van de loketten.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 398)

 
Datum ontvangst: 16/09/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/09/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/09/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/10/2021 Van de agenda gehaald.
13/10/2021 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag