Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de gevolgen van de energieprijsontwikkelingen in de sociale huisvesting.

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 339)

 
Datum ontvangst: 20/09/2021 Datum publicatie: 14/10/2021 Referentie: B.I.V. 18 (21/22), Blz. 48
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 14/10/2021 Referentie: B.I.V. 18 (21/22), Blz. 50
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/09/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/09/2021 Verwijzing commissie huisvesting Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/10/2021 Ontwikkeling Pierre-Yves Lux B.I.V. 18 (21/22) 48
14/10/2021 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 18 (21/22) 50
14/10/2021 Repliek Pierre-Yves Lux B.I.V. 18 (21/22) 51