Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verzadiging van de rijscholen en examencentra.

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1049)

 
Datum ontvangst: 21/09/2021 Datum publicatie: 16/11/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 09/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tijdens de gezondheidscrisis die wij hebben doorgemaakt en nog steeds doormaken, hebben de vertragingen in de rijexamencentra zich opgestapeld.

Het voorlopig rijbewijs werd in 2020 al verschillende keren verlengd, maar de vertragingen blijven bestaan.

De rijscholen zijn verzadigd en moeten in sommige gevallen potentiële kandidaten afwijzen omdat zij niet zoveel lessen kunnen geven als nodig is. Er zijn niet genoeg instructeurs om aan alle eisen te voldoen. Veel rijscholen hebben wachtlijsten gecreëerd met wachttijden van 2/3 maanden.

We vernemen ook dat veel instructeurs van testcentra momenteel overboekt zijn tot december 2021.

Graag een antwoord op volgende vragen:

  1. Hebt u gehoord over de gespannen situatie in rijscholen en examencentra?

  2. Welke oplossingen zullen er komen om dat te verhelpen?

  3. Worden verlengingen van het voorlopig rijbewijs gepland?

 
 
Antwoord    De situatie is helaas bekend en is dezelfde in heel België.
Sinds de heropening van de sector en in overleg met de twee andere gewesten alsook met de federale Minister en de FOD Mobiliteit en Vervoer hebben we de geldigheid van de vereiste documenten voor de toelating tot het rijexamen verlengd.
Om iets aan deze opstopping te doen, werden deze documenten zeer onlangs een derde maal verlengd. Er is sprake van twee verlengingen:
- Tot 31 december 2021 voor documenten waarvan de geldigheid verstrijkt tussen 13 maart 2020 en 31 september 2021.
- Tot 31 maart 2022 voor documenten waarvan de geldigheid verstrijkt tussen 1 oktober 2021 en 31 december 2021.
De verlenging van de rijbewijzen is een federale bevoegdheid. De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft de voorlopige rijbewijzen opnieuw verlengd op dezelfde grondslag als de documenten vermeld in vraag 2.