Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende het overzicht van de Brussels days en de programmering van Kanal.

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 258)

 
Datum ontvangst: 30/09/2021 Datum publicatie: 15/11/2021 Referentie: B.I.V. 32 (21/22), Blz. 19
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/11/2021 Referentie: B.I.V. 32 (21/22), Blz. 23
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/10/2021 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/11/2021 Ontwikkeling Pierre-Yves Lux B.I.V. 32 (21/22) 19
15/11/2021 Toegevoegde vraag om uitleg Lotte Stoops B.I.V. 32 (21/22) 21
15/11/2021 Toegevoegde vraag om uitleg Gaëtan Van Goidsenhoven B.I.V. 32 (21/22) 22
15/11/2021 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 32 (21/22) 23
15/11/2021 Repliek Pierre-Yves Lux B.I.V. 32 (21/22) 29