Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de beveiliging van gsm-gesprekken.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 410)

 
Datum ontvangst: 04/10/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/10/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/12/2022 Ingetrokken door zijn auteur. p.m.