Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het overheidsbeleid ter bestrijding van vooroordelen en discriminatie ten opzichte van ouderen.

Indiener(s)
Farida Tahar
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 353)

 
Datum ontvangst: 11/10/2021 Datum publicatie: 09/11/2021 Referentie: B.I.V. 31 (21/22), Blz. 16
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 09/11/2021 Referentie: B.I.V. 31 (21/22), Blz. 17
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/10/2021 Verwijzing commissie voor gelijke kansen en vrouwenrechten Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/11/2021 Ontwikkeling Farida Tahar B.I.V. 31 (21/22) 16
09/11/2021 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 31 (21/22) 17
09/11/2021 Repliek Farida Tahar B.I.V. 31 (21/22) 19