Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de mogelijkheid voor jongeren om stage te lopen bij de preventiedienst van de DBDMH.

Indiener(s)
Hicham Talhi
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 343)

 
Datum ontvangst: 11/10/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/10/2021 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/12/2021 Van de agenda gehaald.
07/12/2021 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag