Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de uittocht van in het Brussels Gewest gevestigde bedrijven naar Vlaanderen en Wallonië.

Indiener(s)
Michaël Vossaert
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 216)

 
Datum ontvangst: 11/10/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/10/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/10/2021 Van de agenda gehaald.
27/10/2021 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag