Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Uitbreiding van het personeel belast met de controle op de dieren bij de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn - Leefmilieu Brussel

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 815)

 
Datum ontvangst: 04/10/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 16/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Vlaamse minister van Dierenwelzijn heeft de aanwerving aangekondigd van 11 extra medewerkers voor de bevoegde dienst van de Vlaamse Dienst voor Dierenwelzijn. Het spreekt voor zich dat die versterking een aanzienlijke toename van het aantal controles op het terrein mogelijk zal maken

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

1) Hoeveel personeelsleden telt het departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel in totaal en per jaar van 2019 tot en met 2021? Kunt u het aantal uitsplitsen volgens de functie?

2 - Zijn er aanwervingen gepland? Zo ja, welke profielen worden gezocht en werden aangeworven?

3 - Welke andere oplossingen dan bezoldigde betrekkingen werden ingevoerd om de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn te versterken?

 
 
Antwoord    Hieronder vindt u, in volgorde, de antwoorden op uw vragen:

Vraag 1

In 2019 en 2020 bestond het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel uit 10 leden. Dit was de opsplitsing per functie:

- 1 afdelingshoofd,
- 4 inspecteurs-dierenartsen,
- 1 jurist,
- 3 projectbeheerders/beheerders van administratieve dossiers,
- 1 assistent-inspecteur.

Momenteel wordt gewerkt aan de aanwerving van een extra inspecteur-dierenarts.

Vraag 2

Leefmilieu Brussel zal in zijn personeelsplan 2022 twee bijkomende VTE (voltijdsequivalenten) opnemen: een niveau A (inspecteur-dierenarts) en een niveau C (administratief beheerder).

Vraag 3

De Brusselse Raad voor dierenwelzijn is een raadgevend orgaan dat samengesteld is uit wetenschappelijke deskundigen, professionals en van verenigingen voor dierenbescherming.
De Raad bestaat uit 15 effectieve leden en 11 plaatsvervangers die worden aangeduid voor een mandaat van 5 jaar na een oproep tot kandidaatstelling.

Het secretariaat van de Raad en de voorbereiding van de dossiers wordt verzekerd door een lid van het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel.

Het mandaat is onbezoldigd. In dit stadium is er geen enkel alternatief om de Raad uit te breiden.