Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het nultarief van de schenkingsrechten voor goede doelen

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 391)

 
Datum ontvangst: 06/10/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 16/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds 1 juli 2021 is er in het Vlaams Gewest geen schenkingsrecht (nultarief) meer verschuldigd voor een schenking aan een goed doel of een vzw.

Het Brussels Gewest voorziet in een regeling waarbij een vzw het tarief van 7% kan genieten als ze de erkenning krijgt wordt na het overlijden van de persoon die haar bij testament wilde begunstigen.

Kunt u ons bijgevolg meedelen of er een evolutie in de verlaging van het afzonderlijke tarief van de schenkingsrechten voor goede doelen (vzw's die de federale erkenning hebben gekregen, stichtingen van openbaar nut ...) op de agenda staat? Zo ja, is er een termijn?

 
 
Antwoord    In antwoord op haar vraag kan ik de geachte Volksvertegenwoordigster bevestigen dat de invoering van een nultarief voor schenkingen aan liefdadigheidsinstellingen op dit ogenblik niet aan de orde is. De discussie hierover wordt mijns inziens best ten gepaste tijde gevoerd in het kader van een bredere hervorming van de schenkingsrechten. Een nieuwe hervorming van de Brusselse schenkingsrechten is echter evenmin een prioriteit op dit ogenblik.