Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het project centrum voor druggebruikers in de haven van Brussel

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 702)

 
Datum ontvangst: 12/10/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 08/12/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

De minister-voorzitter ontvouwde op 12 oktober tijdens een persconferentie de plannen voor het toekomstige geïntegreerde centrum voor kwetsbare druggebruikers. Het zal tegen 2026 gebouwd worden in de kanaalbuurt, recht tegenover Tour en Taxis.

Hij liet optekenen dat het Hoofdstedelijk Gewest financieel zal bijspringen door een subsidie van 12,3 miljoen euro toe te kennen voor het geïntegreerde centrum en voor de aanpassingswerken voor de Haven van Brussel.

Ik had graag van de minister-voorzitter vernomen op welke begrotingsposten deze som zal worden ingeschreven.

Hoe zal de financiering van de werking gebeuren?

Wat is de financiële inbreng van de andere partners?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:


De vzw kreeg in december 2016 bij besluit een bedrag van 5.000.000 euro toegekend voor de vestiging van een laagdrempelig geïntegreerd centrum. Daarvan was 500.000 euro bestemd voor de begeleiding van het project en 4.500.000 euro voor de aankoop van een bestaand pand.

Aangezien de zoektocht naar een bestaand pand in de buurt van Rogier – IJzer niets opleverde, viel de keuze op een site aan de Havenlaan 55 in 1000 Brussel. Nadat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich akkoord had verklaard om op die locatie een nieuw gebouw op te trekken om daarin het centrum onder te brengen, werd een overeenkomst gesloten met de eigenaar van de site, zijnde de Haven van Brussel.

Daarbij kreeg Brussel Preventie & Veiligheid in 2018 op basis van een regeringsbeslissing van 29 november 2018 voor 5.500.000 € aan kredieten. Op basis van diezelfde beslissing kreeg de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting een gedelegeerde opdracht onder toezicht van Brussel Preventie & Veiligheid toegewezen om het geplande geïntegreerde centrum in samenwerking met alle betrokken partijen (waaronder de Haven en de stad Brussel) te operationaliseren.

Het saldo zal in 2024 worden gecrediteerd.

Voor wat de werking betreft, zullen de Brusselse regering en de vzw Transit zeer binnenkort een nieuwe beheersovereenkomst sluiten die rekening houdt met de bijsturing van het project, de bestaande beheersovereenkomst nader verduidelijkt en de toekomstige ontwikkeling van het centrum regelt.