Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de 19e editie van de Europese Week van regio's en steden

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 462)

 
Datum ontvangst: 15/10/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 09/12/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De 19e editie van de Europese Week van regio's en steden vond plaats van 11 tot 14 oktober 2021. In het kader van dit evenement werden meer dan 300 online werksessies (workshops) georganiseerd rond vier thema's:
  • Cohesie: van noodsituatie naar veerkracht;

  • De ecologische overgang: voor een duurzaam en groen herstel;

  • Digitale overgang voor mensen;

  • Engagement van de burgers voor een inclusief, participatief en eerlijk herstel.

Bekijk hier het volledige programma van de #EURegionsWeek2021:

https://europa.eu/regions-and-cities/sites/default/files/euregionsweek_programme_2021.pdf

Op vrijdag 15 oktober 2021 wilde ik graag terugblikken op deze uiterst belangrijke gebeurtenis voor ons welvarend en veelzijdig Brussels Hoofdstedelijk Gewest en u de volgende vragen stellen:

  1. Heeft uw kabinet aan dit evenement deelgenomen?

  2. Hebben onder uw bevoegdheid of ministerieel toezicht vallende overheidsdiensten aan dit evenement deelgenomen? Zo ja, welke?

  3. Hebben uw kabinet en/of de overheidsdiensten die onder uw bevoegdheid of ministerieel toezicht vallen, deelgenomen aan de online werksessies die rond de vier bovengenoemde thema's zijn georganiseerd? Zo ja, welke?

  4. Zijn er naar aanleiding van de online werksessies aanbevelingen gedaan? Zijn ze van toepassing op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Zo ja, wat is het effect van deze aanbevelingen op uw overheidsbeleid?

  5. Heeft uw bedrijf deelgenomen aan de jaarlijkse RegioStars-wedstrijd? Zo ja, welke projecten werden ingediend en in welke categorieën?

  6. Zijn er tussen 11 en 14 oktober 2021 op initiatief van uw kabinet of administratie door de EU gefinancierde projecten onder de aandacht gebracht of gehonoreerd? Hoe werd bekendheid gegeven aan deze projecten (projectbezoeken voor publiek/pers/beleidsmakers,...)?

 

 
 
Antwoord    Betreffende de 19e editie van de Europese week van regio's en steden, verwijs ik u naar het antwoord dat door mijn collega, minister-president Rudi Vervoort, is gecoördineerd.