Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de ontvangst van giften, schenkingen en legaten aan de Brusselse regering

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 394)

 
Datum ontvangst: 15/10/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 16/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Veel Brusselaars doen jaarlijks schenkingen aan allerlei goede doelen, waarvoor ze al dan niet een fiscaal attest krijgen.

Daarnaast zijn er ook mensen die beslissen om (een deel van) hun erfenis aan een goed doel te schenken. Er zijn ook veel activiteiten binnen onze regering die het waard zijn om door potentiële donors te worden bevorderd.

1) Beschikt de minister over informatie over de giften en legaten die de Brusselse regering in 2019, 2020 en 2021 heeft ontvangen? Gelieve ook de begunstigden te vermelden.

2) Hebben de schenkers een fiscaal attest ontvangen voor deze schenkingen?

3 - Is het mogelijk dat de Brusselse regering in de toekomst extra middelen ontvangt uit giften en legaten?

 
 
Antwoord    In antwoord op deze vragen, kan ik de geachte Volksvertegenwoordigster het volgende mededelen.

Vooreerst wens ik mee te geven dat, gelet op de zeer ruim geformuleerde vraag, heel wat Brusselse instellingen onder de notie van “giften, schenkingen en legaten ter attentie van de Brusselse regering” kunnen vallen.


Navraag werd gedaan bij de Brusselse administraties Brussel Fiscaliteit en Brussel Financiën en Begroting, evenals bij de FOD Financiën (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), die tot op heden de schenkings- en successierechten int voor rekening van ons gewest. Zij bevestigen niet te beschikken over gecentraliseerde informatie met betrekking tot giften, schenkingen en legaten die ter attentie van de Brusselse regering zouden zijn ontvangen.


Giften aan de gewesten geven recht op een federale belastingvermindering indien ze zijn bestemd voor hun musea. Wat de toekomst op dat vlak zal brengen is moeilijk te zeggen, maar dienaangaande kunnen we bijvoorbeeld wijzen op de nakende opening van Kanal-Centre Pompidou in 2024.