Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun van de regering aan de groep D'Ieteren

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 823)

 
Datum ontvangst: 18/10/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 16/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

In september vernamen wij dat meer dan 100 banen in gevaar kwamen door beslissingen van de groep D'Ieteren.

  • Heeft het Gewest een overzicht van het aantal banen dat in Brussel in gevaar is? Welke contacten zijn er gelegd om de werkgelegenheid te redden?

  • Verleent het Gewest steun aan de bedrijven van deze groep? Heeft het Gewest, gezien de rijkelijke winsten, besloten de verleende steun opnieuw in vraag te stellen? Op welke manier?

Wij zouden graag de details vernemen van deze steun voor de jaren 2018, 2019, 2020.

  • Hoeveel heeft het bedrijf ontvangen voor "educatief verlof"? Is er andere opleidingssteun verleend en zo ja, hoeveel heeft dat het Gewest gekost (opleidingscheques Actiris, tussenkomst van Bruxelles Formation enz.)?

  • Van hoeveel gesubsidieerde "stages" heeft het bedrijf gebruikgemaakt? Voor welk volume en volgens welke regeling (stage first, SBO, BIO, FPI, duaal leren enz.)?

  • Van hoeveel gesubsidieerde "arbeidscontracten" heeft het bedrijf gebruikgemaakt ("tewerkstellingssteun")? Voor hoeveel uur en volgens welke regeling (Activa, GECO, PWA?medewerker, DP-medewerker enz.)?

  • Hebben de bedrijven van de groep subsidies voor onderzoek en ontwikkeling ontvangen? Hoeveel?

  • Is er andere financiering of steun toegekend?

 

 

 

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag.
Op 27 september 2021 werd Actiris op de hoogte gebracht van de plannen van D’Ieteren om over te gaan tot een collectief ontslag van 103 werknemers, zonder te preciseren in welke gewesten de betrokken werknemers gedomicilieerd zijn.
De huidige fase van de Wet-Renault die het bedrijf opstartte, bestaat uit het informeren en raadplegen van de vakbonden. Ik kan u dus geen andere concrete informatie meedelen.

Wat het betaald educatief verlof betreft, heeft Brussel Economie en Werkgelegenheid de volgende bedragen aan D’Ieteren gestort:
- 9.848 € in 2018
- 4.771 € in 2019
- 2.300 € in 2020

D’Ieteren heeft geen Activa-tewerkstellingssteun ontvangen in 2018, 2019 of 2020.

Aangezien het een commercieel privébedrijf betreft, heeft het geen recht op gesubsidieerde betrekkingen (geco, DSP, SBO, …).

Voor de vragen in verband met Onderzoek & Ontwikkeling en economische steun nodig ik u uit u te richten tot staatssecretaris Barbara Trachte.