Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de invloed van de homologatie op het onderzoek en de innovatie inzake niet-vervuilende voertuigen

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1076)

 
Datum ontvangst: 09/09/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 10/12/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   
In haar strategie voor duurzame en slimme mobiliteit van 9 september 2020 verklaart de Europese Commissie dat ze het onderzoek naar en de ontplooiing van innovatieve en duurzame technologieën op het gebied van transport zal bevorderen en verduidelijkt ze kerndomein nr. 7 "Innovatie, data en kunstmatige intelligentie voor slimmere mobiliteit".1

De Europese Commissie vermeldt er maatregelen om de klimaatdoelstellingen 2030 en 2050 en de doelstelling "nulemissie” te halen.

Het is dan ook geen verrassing dat er gesproken wordt van  “ondersteuning van onderzoek en innovatie (O & I) ten gunste van concurrerende, duurzame en circulaire producten en diensten”, de totstandbrenging van noodzakelijke infrastructuren en de aanmoediging van de vraag van de eindgebruikers. Ten gevolge van de zesde staatshervorming en de overdracht van de bevoegdheden inzake technische controle en homologatie aan de Gewesten, heb ik u tijdens de vergadering van de commissie voor de mobiliteit van 23 maart 2021 gevraagd naar de capaciteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brussel Mobiliteit om alle homologatieaanvragen intern of zelfs extern te verwerken. We mogen niet vergeten dat het gebrek aan organisatie van deze bevoegdheid neerkomt op het beperken van het ondernemerschap en de innovatie en op het verstoren van de concurrentie ten nadele van de Belgische fietsfabrikanten en -distributeurs. Ik herhaal dus dat het van essentieel belang is om een efficiënte homologatie op te zetten. Dat zal ook zorgen voor een grotere democratisering van de elektrische fiets, die voor veel burgers nog steeds onbereikbaar blijft. Uit uw antwoord hebben we vernomen dat het op dit ogenblik niet mogelijk is om "een twee- of driewielig voertuig te homologeren, omdat er geen technische dienst bestaat die erkend is om de aanvragen tot gedeeltelijke homologatie te behandelen, die de homologatie van de voertuigen in hun geheel mogelijk maken.”2

Deze lacune heeft niet enkel betrekking op de tweewielers, maar ook op de drie- of vierwielers, waaronder een deel van de bakfietsen, waarvan ik, zoals u weet, een fervent voorstander ben. Volgens het vigerende verkeersreglement hebben veel van de bakfietsen die we in in het verkeer beginnen te zien, een motorvermogen van meer dan 250 watt, waardoor ze automatisch in de categorie Speed Pedelec vallen en een homologatiecertificaat, een grijze kaart en een nummerplaat vereisen. Anders is het niet wettelijk om ze op de openbare weg te gebruiken. Zelfs de elektrische fietsen van B-POST met een aanhangkarretje dat eveneens gemotoriseerd is, lijken in dat opzicht niet conform. U hebt ons echter meegedeeld  dat de doelstellingen voor 2021 erin bestonden "de aanvragen en homologaties vanwege de Brusselse burgers met voorrang te behandelen en de burgers, met inachtneming van de regels,zo snel mogelijk van dienst te zijn ”.

  • Welke gevolgen hebben de diensten van Brussel Mobiliteit tot dusver gegeven aan de vragen tot homologatie van de burgers of ondernemers?

  • Is de oprichting van een erkende technische dienst voor de behandeling van de  aanvragen tot gedeeltelijke homologatie binnen Brussel Mobiliteit aan de gang of wordt dat op zijn minst onderzocht?

  • Welke informatiekanalen zijn beschikbaar om meer te weten te komen over de te volgen procedures?

  • Zijn er externe expertisebureaus aangesteld?

  • Wat zijn de kosten van de homologatieprocedure?

  • Werden de Brusselse logistieke bedrijven die bakfietsen gebruiken, waarvan sommige voertuigen hierbij betrokken kunnen zijn, gecontacteerd om te worden begeleid bij de nodige stappen?

  • Kunt u preciseren of de homologatiedienst van Brussel Mobiliteit eindelijk operationeel is? Hoeveel personeelsleden werken er?

1 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's. Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit — Het Europees vervoer op het juiste spoor naar de toekomst. 09/12/20

2 Commissie voor  de mobiliteit, belast met openbaar vervoer, openbare werken en verkeersveiligheid 23/03/2021

 
 
Antwoord    Ter herinnering: de homologatie van voertuigen is een gedeelde bevoegdheid tussen het federale niveau en de Gewesten. De federale overheid blijft de wetgever maar de homologatiecertificaten worden uitgereikt door de Gewesten. In Brussel zijn er zeer weinig aanvragen, aangezien de voertuigen al gehomologeerd zijn in andere landen.
1. Mijn administratie heeft enkele aanvragen van bedrijven ontvangen. Het is echter niet mogelijk gunstig te antwoorden op hun aanvragen voor de homologatie van elektrische voertuigen in Brussel, omdat deze bedrijven niet erkend zijn als COP-constructeurs (dit wil zeggen dat ze niet ISO-gecertificeerd zijn en niet erkend zijn door de bevoegde autoriteiten).
In België is het bedrijf Vinçotte geaccrediteerd door de accrediteringsorganisatie Belac als keuringscentrum voor elektrische voertuigen van categorie "L" (het nominaal continu vermogen is hoger dan 250 W en de snelheid is hoger dan 25 km/u). Enkel gedeeltelijke homologaties worden door Vinçotte behandeld, en dit uitsluitend voor erkende COP-constructeurs (erkenning van de constructeur).
Brussel Mobiliteit heeft de voorbije maanden overigens geen enkele homologatieaanvraag voor elektrische voertuigen ontvangen van burgers / ondernemers of erkende COP-constructeurs.

2. Volgens Belac kan de implementering van een keuringscentrum binnen een administratie worden overwogen. De kosten i.v.m. de erkenning, de tools, de uitvoering, de infrastructuur en het personeel zijn echter buitensporig hoog.

3. De informatiekanalen zijn het generieke e-mailadres van de dienst Homologatie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (homologatie@gob.brussels) of het bedrijf Vinçotte.

4. Het is niet aan de administratie om een keuringscentrum aan te stellen in het kader van de homologatie van moto's. De constructeur kan een eigen keuringscentrum kiezen. De administratie kan de constructeur informatie geven i.v.m. de keuze van een keuringscentrum.

5. De kosten zijn a priori zeer hoog. De testkosten met het oog op de homologatie van een voertuig variëren bijvoorbeeld tussen 3.000 en 25.000 euro naargelang van de al beschikbare gedeeltelijke homologaties bij de fabrikant (uitgezonderd de kosten voor de administraties (500 euro) die miniem zijn t.o.v. de testkosten).

6. Ondernemingen die bakfietsen gebruiken, moeten niet worden gecontacteerd door de dienst Homologatie. Het zijn de constructeurs die contact moeten opnemen met de administratie om hun producten te homologeren.

7. De dienst Homologatie van Brussel Mobiliteit is operationeel en behandelt de individuele homologaties voor de Brusselaars. Momenteel zijn er twee voltijdse equivalenten tewerkgesteld in deze dienst.