Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende fietsenrekken

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1077)

 
Datum ontvangst: 23/09/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 10/12/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   
Er zijn veel banden tussen kunst en mobiliteit. Ik heb al de gelegenheid gehad om u vragen te stellen over die relatie op onder meer het 
het MIVB-net.

In sommige gevallen kan de mobiliteitsinfrastructuur zelf een kunstwerk worden. Het gaat om fietsbeugels die plaats bieden aan 10 fietsen en omlijst worden door het silhouet van een auto.

“The car bike port” is een werk van de Engelse designer Anthony Lau in opdracht van het London Festival of Architecture in 2011. Het werk strekt ertoe het gebruik van niet-gemotoriseerd vervoer aan te moedigen door parkeerplaatsen om te vormen tot stallingen voor 10 fietsen.1

Het werk heeft de “best cycling facility price” van de London cycling awards gewonnen en het succes heeft ertoe geleid dat het werd gecommercialiseerd en geïnstalleerd in vele Engelse steden, maar ook in Helsinski, Malmö en Tel Aviv2.

Het originele concept biedt een veilige plaats om een fiets op slot te zetten, waar zich ook een geïntegreerde fietspomp bevindt.!3

“The car bike port” werd ontworpen door het bedrijf van Anthony Lau, terwijl de silhouetten in Sint-Gillis werden ontworpen door het Brusselse sociale economiebedrijf Recycl'art met financiering door het fonds Bikes in Brussels van de Koning Boudewijnstichting.4

We gaan er dus van uit dat de ontwerper zijn toestemming heeft gegeven voor de reproductie van zijn werk door het Brusselse bedrijf.

Er zijn andere partnerschappen opgezet tussen kunstenaars en steden die projecten willen ontwikkelen die tegelijk de stedelijke ruimte verfraaien, de stad promoten en het fietsen aanmoedigen.

Zo heeft de stad New York onder impuls van David Byrne5 6 een wedstrijd uitgeschreven voor de creatie van een fietsenrek, die werd gewonnen door het project "The Hoop Rack" van Maarten De Greeve en Ian Mahaffy.

De stad Fargo in North-Dakota heeft het project Creative Bike Rack gelanceerd, een van de initiatieven voor openbare kunst van de stad Fargo. Het ontwerp fungeert als een functioneel openbaar kunstwerk dat de diversiteit van de gemeenschap onder de aandacht brengt. De creatieve fietsenrekken, die FARGO in de Amerikaanse gebarentaal spellen, staan op het kruispunt van Broadway en 2nd Avenue North.7

De Bicycle Coalition of Greater Philadelphia is, in samenwerking met het Bureau voor kunst, cultuur en creatieve economie van de stad Philadelphia, op zoek naar voorstellen voor fietsenrekken die in het centrum van Philadelphia en op andere mogelijke locaties in de stad kunnen worden geplaatst.8

Er zij op gewezen dat er functionele en esthetisch aantrekkelijke ophangsystemen bestaan die aangepast worden aan de bestaande bewegwijzering en het bestaande stadsmeubilair .

Het Gewest, dat al rijk is aan muurschilderingen en beeldhouwwerken in de openbare ruimte in verband met mobiliteit, zou een nieuwe artistieke en creatieve aantrekkingskracht kunnen krijgen.

Uiteraard is het van essentieel belang dat die elementen functioneel en niet alleen visueel aantrekkelijk zijn.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Kent u het bestaan van de voornoemde fietsenrekken?

  • Hebt u overwogen om dergelijke fietsenrekken te plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

  • Heeft u contact opgenomen met de verschillende structuren in Brussel die dit soort structuren kunnen realiseren?

  • Hebt u kennis van de voorwaarden voor het verwerven van de reproductierechten voor geregistreerde bestaande modellen om ze in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te laten maken?

  • Is de organisatie van een wedstrijd mogelijk, aangezien fietsenstallingen voor bakfietsen zeer specifiek zijn?

  • Wat is er specifiek gepland voor de bakfietsen?

1 Itir Sonuparlak . 1 Car = 10 Bicycles. TheCityFix, 20/07/0211

2 Jessica Steinberg. Where one car equals 10 bicycles. The Times of Israel, 13/10/2014

3 Lori Zimmer. Cyclehoop’s Car-Shaped Bike Racks Store 10 Bicycles in a Single Parking Spot. Inhabitat, 25/04/2011

4 Saint-Gilles : des arceaux pour vélos en forme de voiture . Bx1, 11/06/2020

5 David Byrne bike racks, NYC. Wallpaper*, 21/08/2008

6 Creative Bike Racks Will Double as Street Art. Freetimes, 07/12/2011

7 New, Creative Bike Racks Debut in Downtown Fargo, With Official Launch Scheduled for June 24 . fargond.gov, 06/15/2018

8 Center City Bike Rack Design Competition . Philadelphiacfa, 26/06/2013.

 
 
Antwoord    Ja, we zijn op de hoogte van de bovengenoemde fietsrekkensystemen. Zowel mijn kabinet als parking.brussels kijken uit naar innovatieve parkeeroplossingen. Mijn kabinet heeft zelfs een ontmoeting gehad met Cyclehoop op een conferentie.
Het Parkeeragentschap beschikt in zijn opdracht over “thematische” fietsbogen, die aan dergelijke vragen kunnen voldoen. Deze opdracht voorziet in een indicatief ontwerp, dat echter voor de opgegeven prijs op maat kan worden gemaakt.
Het lijkt ons echter dat dit een element is dat in beperkte mate moet worden gebruikt, wanneer de openbare ruimte dit vereist, bijvoorbeeld op een emblematisch plein, in een park of in de buurt van speelpleinen of kunst- of andere instellingen.
Het is belangrijk op te merken dat Brussel Mobiliteit, samen met de andere betrokken actoren zoals de fietsverenigingen, een standaardmodel voor fietsbogen met een horizontale balk heeft bepaald, dat aan alle nodige kwaliteits- en veiligheidseisen voldoet (zie vademecum 7 over fietsparkeren). Dit is het type dat wij momenteel massaal inzetten en bij gemeenten aanbevelen.

In het kader van het Cairgo Bike-project heeft parking.brussels een specifieke studie uitgevoerd over het parkeren van bakfietsen. Deze studie omvat de nodige afmetingen voor het parkeren van bakfietsen en verschillende inrichtingsvoorstellen. De resultaten van deze studie zullen het mogelijk maken een standaardplan op te stellen voor deze parkeermogelijkheden in het BHG.
Op dit ogenblik bestaan er in de opdracht van parking.brussels aan bakfietsen aangepaste fietsbogen die tegemoetkomen aan de noden van dergelijke fietsen. Er bestaan meerdere types voorzieningen en parking.brussels beschikt over meerdere van deze voorzieningen in zijn opdracht.