Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de online activiteit van Leefmilieu Brussel

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 962)

 
Datum ontvangst: 21/10/2021 Datum publicatie: 27/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 07/12/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Leefmilieu Brussel lijkt heel wat online activiteit te kennen.

Bijgevolg had ik graag een antwoord op de volgende vragen:

 • Hoeveel websites beheert Leefmilieu Brussel precies?

 • Wat is het aantal maandelijkse bezoekers voor elk van de beheerde websites?

 • Hoeveel interne middelen worden toegewezen aan de websites van Leefmilieu Brussel?

 • Wat zijn de totale jaarlijkse kosten voor het onderhoud en het beheer van de websites van Leefmilieu Brussel?

 • Naast Drupal en Wordpress, welke andere CMS of inhouse ontwikkelingen worden gebruikt? Om welke reden(en)? Zijn er plannen om de CMS te standaardiseren?

 • Zijn er, zoals Wordpress of Drupal, die reeds door Leefmilieu Brussel zijn ingevoerd,open source statistische meetinstrumenten overwogen?

 • Is alle informatie over cookies en persoonsgegevens ten minste beschikbaar in het Frans en het Nederlands?

 • Waren de websites van Leefmilieu Brussel getroffen door de brand in het OVH-center?

 • Worden de websites van Leefmilieu Brussel gehost in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

 • Worden de websites gehost op "groene" stroom?

 • Hoeveel digitale en gedrukte mailinglists beheert Leefmilieu Brussel?

 • Worden de bestanden bewaard in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of toch minstens op het nationale grondgebied?

 • Zijn de beheerskosten van de mailinglists opgenomen in de post "dagelijks beheer" of "webmastering"?

 • Hoeveel abonnees staan er op deze lijsten? Hoeveel abonnees staan er op deze lijsten na deduplicatie van de abonnees op verschillende lijsten?

 • Hoeveel professionals ontvangen het Leefmilieu Brussel news? Hoeveel van hen hebben de wens te kennen gegeven deze publicatie niet langer te ontvangen?

 • Wordt hun de mogelijkheid geboden zich uit te schrijven en worden zij aangemoedigd de voorkeur te geven aan de digitale versie?

 • Wat is de huidige leveringsmethode? Wordt het gebruik van bakfietsen bevorderd of op zijn minst aangemoedigd?

 
 
Antwoord   

1)

 

Leefmilieu Brussel beheert 23 websites (waaronder eigen websites en medebeheerde intergewestelijke sites).

2)

 

Dit zijn de maandelijkse gemiddelden voor 2021 (van januari tot november): 

   

MAANDELIJKS
GEM.

1

Leefmilieu Brussel

296.991,10

2

Verslag Staat van het leefmilieu

226,40

3

Jaarverslag

446,10

4

Virtuele bibliotheek

2.435,90

5

Neem deel

4.311,40

6

Geodata

Geen gegevens

7

Jobs

Geen gegevens

8

BEL

630,60

9

Brussels Gardens

2.903,70

10

Luchtkwaliteit

21.657,80

11

Vooruit met de wijk

5.052,30

12

Coaching Zero Afval

Geen gegevens

13

Ecodyn

2.426,50

14

BELEXPO

3.602,70

15

Gids Duurzame Gebouwen

42.185,60

16

The Bike Project

176,20

17

Good Food

15.469,40

18

Recepten 4 Seizoenen

4.628,90

19

Moestuinmeester

Geen gegevens

20

LEZ

226.350,20

21

Be Circular

9.245,40

22

Be Sustainable

1.306,90

23

Ruisinfo

6.020,20

 

Totaal gemiddelde

151.505,65

3)

 

Voor de website leefmilieu.brussels:

2 VTE’s beheerders van webprojecten 

0,8 VTE webmasters

2 VTE’s contentmakers

Verschillende thematische deskundigen voorzien de site dagelijks van inhoud, maar dat zijn bijkomende taken naast hun hoofdfuncties. Vertalers moeten ook in aanmerking worden genomen. 

4)

Een jaarlijkse vastlegging van ongeveer 167.000 euro voor het onderhoud van de sites van Leefmilieu Brussel die worden beheerd door het team van de onderafdeling Informatie.

5)

 

Enkel Drupal en Wordpress worden gebruikt. Wij zijn van plan om deze twee systemen te behouden aangezien zij beantwoorden aan verschillende behoeften op het gebied van meer of minder geavanceerde functionaliteiten en van beheergemak. Het ene of het andere systeem geniet de voorkeur, afhankelijk van het volume van de sites en hun functionele complexiteit. Tot slot is de web app Recepten 4 Seizoenen ontwikkeld in Angular, maar dat is een uitzondering.

6)

 

Leefmilieu Brussel is van plan opensourcestools te gebruiken voor de verslaggeving over onze web analytics. Dat project zal eind 2022 van start gaan.

7)

Ja. Informatie over cookies is opgenomen op een "wettelijke bepalingen"-pagina op onze websites. Zie “Cookiebeleid” https://leefmilieu.brussels/leefmilieu-brussel/wettelijke-bepalingen

8)

Ja. Bepaalde websites van Leefmilieu Brussel (leefmilieu.brussels, goodfood.brussels, neemdeel.leefmilieu.brussels, bel.brussels) waren ontoegankelijk tussen 10 en 12 maart 2021. Dankzij een back-upsysteem konden de gegevens worden teruggezet.

9)

 

Het overgrote deel van de websites van Leefmilieu Brussel wordt gehost in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de diensten van het CIBG.

10)

 

Ja, voor de hosting van de sites wordt gebruikgemaakt van 77% hernieuwbare energie in 2020 en de doelstelling voor 2025 is 100%. Dit is de mededeling van OVH over dit onderwerp https://corporate.ovhcloud.com/nl/sustainability/environment/

Het CIBG beschikt ook over twee datacenters (Sibelga en Art21) met groene energiecontracten.

11)

 

Leefmilieu Brussel stelt aan Brusselse burgers voor om zich in te schrijven voor negen digitale newsletters en een papieren tijdschrift.

12)

Alle bestanden zijn ondergebracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

13)

De kosten zijn inbegrepen in de taak “het versturen van e-mails, ervoor opleiden en coördineren”.

14)

Ongeveer 190.000 zonder deduplicatie, aantal unieke contacten voor e-mails na deduplicatie: 66.781 tot 04/11/21.

15)

De ontvangerslijst van LBN (Leefmilieu Brussel News) bestaat uit 2 delen. Deel 1 is een lijst van professionelen die zich actief hebben ingeschreven (tijdens een evenement, …) voor het ontvangen van LBN. Deel 2 is een lijst van professionelen met een milieuvergunning.

Bij elke editie van LBN wordt de verstuurlijst geupdate op basis van de lijst van milieuvergunningen en de retours.

De laatste editie van LBN werd verstuurd naar 4526 professionelen.

16)

In 2020 werd de uitgave van het papieren tijdschrift ‘Mijn stad onze planeet’ stopgezet en werd een digitaal alternatief aangeboden aan de lezers. Aan de papieren abonnees werd een brief op papier gestuurd om hen aan te moedigen en te begeleiden. Hetzelfde zal in 2022 gebeuren met het tijdschrift LBN (Leefmilieu Brussel News). Momenteel biedt Leefmilieu Brussel al een pdf-versie van LBN aan, die wordt gepromoot via de newsletter E-News en via onze website. LB zorgt voor een evenwicht tussen de lezers van het tijdschrift en die van de digitale versies (zo wordt bijvoorbeeld in de papieren versie vaak verwezen naar links van de website).

17)

LBN (Leefmilieu Brussel News) wordt verstuurd via het reguliere post systeem (Bpost).