Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de diversiteitsplannen bij het Brussels gewestelijk openbaar ambt.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 69)

 
Datum ontvangst: 21/10/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/10/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/10/2021 Verwijzing commissie voor gelijke kansen en vrouwenrechten Uitgebreid Bureau van het Parlement