Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de aankondiging van de start van de 'renolution'-premies voor het jaar 2022.

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 419)

 
Datum ontvangst: 25/10/2021 Datum publicatie: 15/12/2021 Referentie: B.I.V. 48 (21/22), Blz. 25
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/12/2021 Referentie: B.I.V. 48 (21/22), Blz. 26
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/10/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/10/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/12/2021 Ontwikkeling Marie Nagy B.I.V. 48 (21/22) 25
15/12/2021 Antwoord Alain Maron B.I.V. 48 (21/22) 26
15/12/2021 Repliek Marie Nagy B.I.V. 48 (21/22) 28