Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de recycling van PMMA in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 966)

 
Datum ontvangst: 27/10/2021 Datum publicatie: 27/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 07/12/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/11/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In antwoord op een van mijn vorige vragen, hebben we geleerd dat er geen recyclagekanaal is voor plexiglas® (PMMA) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar gezien de omstandigheden en de doelstellingen van het  HABP en het GPCE in het bijzonder, wordt de kwestie bestudeerd en heeft Leefmilieu Brussel drie fabrieken in België geïdentificeerd die belangstelling zouden kunnen hebben voor dit soort recycling.

Ook zijn er mogelijkheden voor hergebruik geopperd.

U verklaarde ook dat de panelen nog enige tijd gebruikt zullen worden voordat ze afvalbronnen worden. en dat dit soort systemen pas zin heeft als er een specifiek kanaal is gevonden. Een inzamelstroom in een Recypark is niet "zonder gevolgen". 

Dus hier zijn wat vragen:

  • Is er een specifiek kanaal opgericht of is men bezig dit op te zetten?

  • Is er een inzamelingsstroom in een Recypark gepland? Wat zijn de criteria of minimumhoeveelheden voor de toepassing ervan?

  • Wat zijn de hoeveelheden PMMA-panelen en soortgelijke materialen die in 2019 / 2020 / 2021 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen worden gesloopt?

  • Hoe worden ze behandeld?

  • Wat zijn de prognoses voor 2022?

  • Wat is de stand van zaken met betrekking tot de contacten met de 3 fabrieken die mogelijk geïnteresseerd zijn in het recyclen van PMMA-platen?

  • Welke toepassingen zijn geselecteerd voor hergebruik?

  • Welke hoeveelheden PMMA worden hergebruikt? Wat zal er met deze voorwerpen gebeuren aan het einde van hun "tweede leven"?

  • Wat zijn de percentages hergebruikt PMMA?

 
 
Antwoord    1)
Momenteel bestaat er geen specifiek inzamelkanaal voor plexiglas binnen het GAN of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2)
In de Recyparks is geen specifieke inzamelstroom voorzien.

Als echter plexiglas wordt aangevoerd, wordt het verpakt in een container die uitsluitend bestemd is voor de fractie harde kunststof (HDPE, PE, PVC, enz.).

Die container wordt vervolgens door een erkend recyclagebedrijf opgehaald om te worden gesorteerd en verwerkt in zijn centrum.

3)
Aangezien deze stroom niet specifiek wordt ingezameld, zijn er geen gegevens over de hoeveelheden die via het Recypark worden afgevoerd.

Opgemerkt moet worden dat de inzameling van dit type afval in de Recyparks zeer kleine hoeveelheden vertegenwoordigt.

4)
Het GAN voert geen verwerking uit. Dat gebeurt door een erkend recyclagebedrijf.

5)
Voor 2022 worden momenteel geen veranderingen voorzien wat de inzameling en verwerking van PMMA betreft.

6)
De verwerkingskanalen voor plexiglas zijn momenteel niet prioritair, rekening houdend met andere prioriteiten (Brudalex, bio-afval, Single Use Plastic, enz.) Daarom heeft Leefmilieu Brussel de contactname nog niet opgevolgd.
7)
Maatwerkbedrijf L’Ouvroir wordt geïdentificeerd als de enige Brusselse actor die hergebruikstoepassingen met plexiglas kan implementeren. Wij kunnen echter geen aanvullende informatie geven.

Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met de federatie RESSOURCES.

8)
Omdat er geen contact is met het bedrijf L’Ouvroir, kan het Agentschap geen cijfers plakken op de door het bedrijf herwerkte hoeveelheden. Aan het einde van het ‘tweede leven’ zal het plexiglas opnieuw in het kanaal ‘grofvuil’ terechtkomen, zoals het plexiglas na het ‘eerste leven’.

9)
Aangezien het Agentschap geen cijfers heeft over de hoeveelheden plexiglas die de verwerkingsketen hebben doorlopen, kan het geen vergelijking maken met de hergebruikte hoeveelheden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan ook contact worden opgenomen met de federatie RESSOURCES.