Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het leveren van CO₂-meters aan de scholen

Indiener(s)
Elisa Groppi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 967)

 
Datum ontvangst: 29/10/2021 Datum publicatie: 27/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 07/12/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/11/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

CO?-meters zijn apparaten om de hoeveelheid CO? in de lucht te meten. Hoe beter de ruimte wordt geventileerd, hoe lager het aangegeven CO?-gehalte.

Deze apparaten maken het dus mogelijk de juiste toepassing van de ventilatievoorschriften te meten, hetgeen van essentieel belang is om de verspreiding van het virus te beperken. Vooral in het Brussels Gewest, waar de besmettingscijfers niet goed zijn.

Ter herinnering: de verplichting om CO?-sensoren te installeren is reeds van kracht in zorginstellingen en sportcentra, in kapsalons, horecagelegenheden en fitnesscentra.

Volgens Corona-commissaris Pedro Facon is de aanwezigheid van dergelijke meters in scholen van cruciaal belang, net zoals dat het geval is voor zorginstellingen en sportscholen.

Infectieziektespecialist Leïla Belhir pleit ook voor de installatie van CO2-detectoren in klaslokalen. Het is winter," zegt ze, "we zitten nu meer binnen en ik heb nog geen CO2-detectoren in de klaslokalen gezien. Als we de epidemie onder controle willen krijgen, pleit ik voor de installatie van dit soort gereedschap.

De gemeente Tubize heeft gekozen voor veiligheid en heeft klaslokalen, de turnzalen, de eetzalen en de lerarenkamers uitgerust met in totaal al 52 apparaten.

U hebt een overheidsopdracht gegund voor de aankoop van 1 350 CO?-meetapparatuur voor de hoofdstedelijke scholen.

Mijn vragen zijn de volgende:

- Wat is de status van de overheidsopdracht? Wanneer zullen deze apparaten beschikbaar zijn?

- Wat is de procedure voor scholen om een of meer van deze apparaten te verkrijgen?

- Hoeveel verzoeken zijn reeds door scholen ingediend?

- Wie zorgt voor de levering, de installatie en het onderhoud?

 
 
Antwoord    1)
De overheidsopdracht is op 9 september 2021 gegund en er zijn 1.350 CO
2-sensoren besteld bij de onderneming Alliages SCS.
Tot dusver zijn 500 sensoren geleverd. De resterende sensoren zullen worden geleverd naar rato van 200 toestellen om de 15 dagen, afhankelijk van de vraag.

2)
Scholen moeten een formulier invullen dat beschikbaar is op de webpagina over de kwaliteit van de binnenlucht van Leefmilieu Brussel
https://docs.google.com/forms/
d/1wlKP2HU1deeJpLev5tfzl_
mw2vXf101vGAKCLOgx288/edit
. Dit formulier geeft recht op 1 sensor per schoolvestiging. Scholen met een groot aantal leerlingen zullen recht hebben op een tweede sensor, afhankelijk van de resterende voorraad.

3)
Op 9 november 2021 waren 214 sensoren voor Franstalige scholen en 207 sensoren voor Nederlandstalige scholen besteld.

4)

Leefmilieu Brussel besteedt de verdeling van de sensoren uit aan de coöperatieve Dioxyde de Gambette, die zorgt voor de levering per fiets.

De doos met de CO
2-sensor wordt geleverd met een reeks documenten die de gebruiksaanwijzing vergezellen. Die documenten behandelen de kwestie van de ventilatie van klaslokalen:
- een folder over het probleem van de onvoldoende verluchting in scholen;
- een folder
Babel'air, gezonde lucht in mijn klas;
- de gids
Scol’Air om scholen te helpen om blootstelling aan binnenluchtverontreiniging in de school te voorkomen;
- een opleidingsaanbod
Babel’air om leerkrachten te begeleiden bij hun lessen over luchtkwaliteit via het wekken van belangstelling voor wetenschap. Een van de opleidingsmodules is gericht op het gebruik van CO2-sensoren in het klaslokaal.


De CLIMI-sensor is een apparaat dat is uitgerust met NDIR Dual Band-technologie (aanbevolen door de taskforce Ventilatie van het coronacommissariaat van de regering (21 april 2021)), die zelfkalibratie en een hoge mate van stabiliteit van de waarden over meerdere jaren mogelijk maakt.
Het team van Leefmilieu Brussel, dat belast is met de verdeling van de sensoren, staat ter beschikking van de leerkrachten voor elk verzoek om bijkomende informatie en de leverancier van de sensoren is ook beschikbaar bij de minste bezorgdheid over de goede werking van het toestel.