Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gebruik van de Villo-fietsen.

Indiener(s)
Christophe De Beukelaer
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1087)

 
Datum ontvangst: 11/10/2021 Datum publicatie: 27/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/12/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/11/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Over de Villo-kwestie wordt in dit Parlement nu al enkele maanden gedebatteerd. Het aantal gebruikers lijkt gestaag af te nemen ondanks uw pogingen om nieuwe gebruikers aan te trekken, met name door ze vorig jaar gratis ter beschikking te stellen. Hoewel enkele concurrerende operatoren zoals Jump de markt hebben verlaten en zo de markt hebben geopend voor Villo, zijn de cijfers nog steeds slecht door het toenemende gebruik van de steps.

De Villo-fietsdeeldienst lijkt inderdaad te lijden onder de concurrentie van andere vormen van micromobiliteit. Toen Villo in 2009 in de hoofdstad aankwam, had deze dienst 2.000 fietsen en 23.967 jaarabonnementen. De gouden tijd van de dienst was 2014 met 37.176 jaarabonnementen en 87.439 kortetermijnabonnementen, 1.645.779 verhuringen voor dat jaar. Na 2014 zijn de cijfers gestaag gedaald. In 2020 had Villo 29.111 jaarabonnementen, een daling met 22% ten opzichte van 2014. Maar de grootste daling deed zich voor bij de kortetermijnabonnementen, met een daling van 53% in vergelijking met 2014. Villo heeft te lijden gehad onder de komst van elektrische steps, die mogelijk een alternatief voor occasioneel gebruik vormden, wat een impact had op de kortetermijnabonnementen van Villo.

Nu lijkt Villo te proberen marktaandeel terug te winnen door de introductie van een gratis dienst in 2020, en vooral door de recente aankondiging van de introductie van elektrische fietsen. In september 2020 zei u dat Villo een vloot van 5.000 fietsen had, waaronder 1.800 elektrische modellen. Sinds de introductie van de elektrische Villo-fietsen is het aandeel uitleningen ongeveer 20% voor elektrische Villo's en 80% voor conventionele fietsen. Het aantal abonnees op elektrische fietsen bedraagt 8.376 op een totaal van 32.546 langetermijnabonnees. Er kan dus worden geschat dat er sinds de telling van de eerste 1.000 e-Villo-abonnees in januari 2020 bijna 7.000 nieuwe e-Villo-abonnees zijn bijgekomen. Van dit totale aantal e-Villo-abonnees zijn er ongeveer 2.000 abonnees die zijn overgestapt van een klassiek abonnement op een e-Villo-abonnement. Kunt u deze cijfers bevestigen, die optimistisch lijken op een ogenblik dat de pers melding maakt van een daling van de activiteit voor de Villo-dienst?

Om de ontwikkeling van Villo dankzij elektrische fietsen te verzekeren, werd de levering van talrijke batterijen dit najaar verwacht. De nieuwe batterijen zijn nog steeds niet geleverd en er is nog geen datum vastgesteld waarop zij weer in gebruik kunnen worden genomen. Kunt u ons hierover meer details geven? Er heerst veel onzekerheid over deze kwestie. Afgelopen juni werden 4500 batterijen teruggeroepen vanwege een kortsluitingsprobleem. Deze nieuwe draagbare batterijen vooraan op de fietsen maakten het mogelijk de Villo om te vormen tot een echte gedeelde elektrische fiets (eVillo).

Hoe staat het met de ingebruikname ervan? U lijkt vooruitgang en goede cijfers te melden, maar in de praktijk heeft Villo te lijden onder het wijdverbreide gebruik van particuliere elektrische fietsen voor langetermijnabonnementen, en van micromobiele spelers voor kortetermijnabonnementen.

Kunt u ons een overzicht geven van de fietsen die momenteel in omloop zijn en de verschillende stations die daarvoor bestemd zijn? Uw beheer van deze kwestie lijkt achter te blijven , gelet op de enorme groei van de particuliere spelers.

 
 
Antwoord    · De cijfers die u aanhaalt dateren van de laatste parlementaire vraag uit oktober 2020 over de geabonneerden op het Villo!- en e-Villo!-systeem. Wij beseffen met u dat de cijfers sindsdien aanzienlijk gedaald zijn. We hebben de evolutie van de cijfers gedurende drie specifieke periodes bestudeerd: de eerste periode was oktober 2020 naar aanleiding van de laatste parlementaire vraag, de tweede periode was eind mei 2021 vóór de onthulling van het technische probleem met de batterijen en de derde periode was begin oktober 2021, de recentste week waarvoor we over statistieken beschikken:
o Week van 12.10.2020 tot 18.10.2020:
32.424 Villo!-geabonneerden en 8.738 e-Villo!-geabonneerden;
o Week van 31.05.2021 tot 06.06.2021 (vóór het probleem met de batterijen):
20.107 Villo!-geabonneerden en 4.683 e-Villo!-geabonneerden;
o Week van 27.09.2021 tot 03.10.2021:
19.423 Villo!-geabonneerden en 3.953 e-Villo!-geabonneerden.
Tussen oktober 2020 en eind mei 2021 stellen we dus een daling van het aantal Villo!-geabonneerden vast met 38%, evenals een daling van het aantal e-Villo!-geabonneerden met 46%.
Dit kan worden toegeschreven aan het einde van de promoperiode voor e-Villo!, alsook aan het feit dat het gemakkelijker is geworden het abonnement op te zeggen en te kiezen voor tickets van korte(re) duur. Het was overigens mogelijk over een persoonlijke batterij te beschikken zonder dat je over een e-Villo!-abonnement hoefde te beschikken. Deze afkalving van het aantal geabonneerden uitte zich niet echt in een daling van het aantal verhuurde fietsen ten opzichte van dezelfde periodes in de voorgaande jaren.
Sinds de aankondiging over de terugroeping van de batterijen begin juni stellen we vast dat het aantal geabonneerden is blijven afnemen, namelijk met 3% voor de Villo!-geabonneerden en met 15,5% voor de e-Villo!-geabonneerden tussen eind mei 2021 en begin oktober 2021. JC Decaux verlengt de e-Villo!-abonnementen met de periode van onbeschikbaarheid van de batterijen.

Het aantal verhuurde fietsen is overigens drastisch afgenomen ten opzichte van de zomer van 2020. Deze daling kan deels te wijten zijn aan het zeer slechte weer in juli en augustus. Hoewel het weer in september veel beter was, ging het gebruik er ook op achteruit ten opzichte van september 2020. Deze daling kan ongetwijfeld worden toegeschreven aan het gebrek aan elektrische trapondersteuning op de e-Villo!-fietsen sinds de terugroeping van de batterijen.

De 4.500 door JC Decaux teruggeroepen batterijen werden nog niet vervangen. De aan JC Decaux geleverde batterijen vertoonden namelijk veiligheidsproblemen, waardoor ze moesten worden geweigerd en de productie moest worden stopgezet. JC Decaux bekijkt momenteel hoe dit nieuwe probleem kan worden opgelost in het licht van het tekort aan elektronische