Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de status van de vergunningsprocedure voor het paviljoen Vanaudenhove in het Elisabethpark.

Indiener(s)
Soetkin Hoessen
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 540)

 
Datum ontvangst: 29/10/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 10/12/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/11/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In het paviljoen Vanaudenhove in het Elisabethpark huisde tot en met de zomer van 2019 Bar Eliza. Zij moesten daar echter weg omdat het paviljoen in 2020 verbouwd zou worden. Het gerenoveerde paviljoen zou een sociaal-cultureel programma van de gemeente Koekelberg krijgen en ruimte voor de parkwachters van Leefmilieu Brussel. Intussen heeft de verbouwing nog niet plaatsgevonden.

Ik heb de volgende vragen:

  • Wanneer werd het dossier van de vergunningsaanvraag ontvangen door Urban?

  • Wat is de huidige status van de aanvraag? 

  • Is er een vertraging en zo ja, van hoeveel dagen? Wat is de reden voor de eventuele vertraging? 

  • Wanneer mag een uitspraak verwacht worden? 

 
 
Antwoord    Ik verwijs u door naar het antwoord dat ik gaf op schriftelijke vraag 533.
Voor alle verdere informatie over de dossiers verwijs ik u door naar de antwoorden die door mijn collega bevoegd voor Leefmilieu werden gegeven hierover.