Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in het Brussels Gewest

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 159)

 
Datum ontvangst: 15/11/2021 Datum publicatie: 15/12/2021 Referentie: B.I.V. 48 (21/22), Blz. 32
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/12/2021 Referentie: B.I.V. 48 (21/22), Blz. 33
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/11/2021 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/11/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/11/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/12/2021 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 48 (21/22) 32
15/12/2021 Tussenkomst Anne-Charlotte d'Ursel B.I.V. 48 (21/22) 32
15/12/2021 Antwoord Alain Maron B.I.V. 48 (21/22) 33
15/12/2021 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 48 (21/22) 35