Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de uitvoering van de resolutie met betrekking tot de totstandbrenging van een uniform beleid inzake de aanwerving van personen met een gerechtelijk verleden binnen de Brusselse administraties en instellingen en Net Brussel in het bijzonder

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 425)

 
Datum ontvangst: 15/11/2021 Datum publicatie: 22/12/2021 Referentie: B.I.V. 55 (21/22), Blz. 38
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/12/2021 Referentie: B.I.V. 55 (21/22), Blz. 40
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/11/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/11/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/11/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/12/2021 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 55 (21/22) 38
22/12/2021 Antwoord Alain Maron B.I.V. 55 (21/22) 40
22/12/2021 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 55 (21/22) 41