Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende vacatures die door Actiris worden gepubliceerd met een groot aantal taalkundige fouten in het Nederlands

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 430)

 
Datum ontvangst: 15/11/2021 Datum publicatie: 15/12/2021 Referentie: B.I.V. 47 (21/22), Blz. 6
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/12/2021 Referentie: B.I.V. 47 (21/22), Blz. 6
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/11/2021 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/11/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/11/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/12/2021 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 47 (21/22) 6
15/12/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 47 (21/22) 6
15/12/2021 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 47 (21/22) 7