Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de problematiek omtrent de oorsprong van de NGD's in het licht van een inbeslagname in een kwekerij in Wezembeek-Oppem

Indiener(s)
Victoria Austraet
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 843)

 
Datum ontvangst: 15/11/2021 Datum publicatie: 27/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 02/12/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/11/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Ik zou u een vraag willen stellen over een geval van dierenverwaarlozing dat zich buiten de Brusselse Ring heeft voorgedaan, maar dat ons Gewest rechtstreeks aanbelangt.

Eind oktober heeft de plaatselijke politie een woning in Wezembeek-Oppem onderzocht waaruit een zodanige stank vrijkwam dat de buren beslisten aangifte te doen.

Ter plaatse ontdekten de politie-inspecteurs en de Vlaamse inspecteurs van dierenwelzijn tientallen en tientallen kooien die in een garage waren opgestapeld. Binnen werden zo'n 200 huiskonijnen gefokt in een batterij, op een volstrekt illegale manier.

Onnodig te zeggen dat de omstandigheden van deze fokkerij bijzonder slecht zijn. De kooien zijn al lang niet meer schoongemaakt, de geur van urine is alomtegenwoordig, en gezien de staat van hun klauwen zijn de dieren waarschijnlijk nooit verzorgd.

De inspecteurs gaven logischerwijs opdracht de meeste konijnen in beslag te nemen.

In totaal werden 158 konijnen opgevangen door de vzw Huppeldepup. De vereniging verklaarde later aan de pers dat ongeveer tien konijnen waren achtergebleven. Twee wijfjes zijn op de dag van de inbeslagname bevallen; de jongen verplaatsen had hun dood  kunnen betekenen.

Deze zaak doet een voor de hand liggende vraag rijzen, die in geen van de persartikelen die erover berichtten aan de orde is gesteld: waar waren deze konijnen voor bestemd? En meer relevant in verband met uw Brusselse bevoegdheden: is een deel van de dieren van deze boerderij op de Brusselse NGD-markt terechtgekomen? Heeft u hierover contact gehad met uw Vlaamse tegenhanger?

Deze vragen wijzen indirect op een rechtssituatie die als gebrekkig kan worden omschreven. Namelijk het feit dat dierenwinkels en ambulante handelaars niet verplicht zijn de herkomst te registreren van de NGD’s die zij in Brussel verkopen.

Dit kan betekenen dat Brusselse handelaars dieren kunnen verkopen die afkomstig zijn van illegale boerderijen zoals die in Wezembeek-Oppem, zonder dat dierenwelzijnsinspecteurs dit kunnen controleren of er iets aan kunnen doen.

In juni jongstleden heeft de meerderheid een voorstel van resolutie verworpen die ertoe strekte de wetgeving inzake de bescherming van NGD’s aan te scherpen, met name door deze maas in de wetgeving betreffende de herkomst van dieren te dichten. De belangrijkste reden voor de verwerping van deze tekst was het feit dat uw kabinet de kwestie van nieuwe normen aan het analyseren was.

Mijnheer de Minister, ik denk dat dit nieuwsbericht illustreert dat het gebrek aan kennis over de herkomst van NGD's in ons Gewest een zeer reëel risico op misbruik inhoudt, en dat het daarom belangrijk en dringend is, in termen van dierenwelzijn, om dit wettelijk te verhelpen. Kunt u ons derhalve informeren over de stand van zaken rond de denkoefening over dit onderwerp? Denkt u dat het in dit stadium nuttig zou zijn om commerciële instellingen de verplichting op te leggen de oorsprong te registreren van de NGD's die zij te koop aanbieden?

 
 
Antwoord    Hieronder vindt u, in volgorde, de antwoorden op uw vragen:

Vraag 1
Ik beschik niet over deze informatie.

Vraag 2
Neen.

Vraag 3
Dat is een onderwerp waaraan ik momenteel werk in het kader van de opstelling van het Brusselse wetboek voor dierenwelzijn. Wat de handel in gezelschapsdieren betreft, moet de toepasselijke regeling in haar geheel worden beschouwd, in termen van opportuniteit en haalbaarheid, zodat het in dit stadium voorbarig zou zijn om de lijst van maatregelen die momenteel worden overwogen, voor te stellen.