Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het steeds terugkerende geweld in de Versailleswijk

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 545)

 
Datum ontvangst: 07/12/2021 Datum publicatie: 12/01/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 21/12/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/12/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   
Al in februari 2021 raakten drie politieagenten gewond bij een interventie in de Versailleswijk van Neder-Over-Heembeek. In de nacht van woensdag 22 september 2021 werden brandweerlieden en politieagenten tijdens een interventie opnieuw met straatstenen bekogeld. Het ging duidelijk om een hinderlaag.

Het lijkt erop dat de "Versailles-wijk" opnieuw in beroering is.

Op maandag 20 september raakten vijf politieagenten gewond na een controle van een slecht geparkeerd voertuig op de Gentsesteenweg in Molenbeek. Drie van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Op de sociale netwerken is een video viraal gegaan waarop duidelijk te zien is dat onze politieagenten zich in een uiterst benarde positie bevonden.

Men kan stellen dat het aantal gewelddadige acties tegen politie en brandweer niet afneemt, wel integendeel...

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Kunt u bevestigen dat er herhaaldelijk geweld wordt gepleegd in de Versailleswijk?

  • Zo ja, waarom worden dan niet vaker controles verricht in een risicowijk?

  • Weet u dat de politie die wijk liever vermijdt?

  • De situatie in die zones, die ik als "wetteloos" zou willen omschrijven, wordt er niet beter op. Bent u zich daarvan bewust? Moet de noodtoestand niet worden uitgeroepen? Heeft u daar een strategie voor?  Pleegt u overleg met de federale regering?

  • Wordt een grotere aanwezigheid van de politie al overwogen? Op korte en lange termijn?

  • Wordt er "nultolerantie" toegepast op de daders? Met andere woorden, hoe staat het met de sancties voor geweld tegen politieagenten? Zijn er straffen opgelegd om een voorbeeld te stellen?

  • Wordt er in het Gewest psychologische follow-up van politieagenten georganiseerd na een twist met burgers? Krijgen ze de kans om daarover te spreken?

 
 
Antwoord    Deze vragen werden ook bezorgd aan mijn collega, de minister-president. Aangezien deze vragen enkel zijn bevoegdheden betreffen, verwijs ik u door naar het antwoord van de minister-president.