Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de strijd tegen fatshaming

Indiener(s)
Margaux De Ré
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 766)

 
Datum ontvangst: 26/11/2021 Datum publicatie: 28/01/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 17/01/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Ik kom bij u terug over een onderwerp dat we op 30 maart in de commissie hebben besproken. Ik had u toen geïnterpelleerd over een specifieke vorm van discriminatie, fatshaming, waarvan een niet-verwaarloosbaar deel van de Belgische bevolking het slachtoffer is.

Ik zou u nogmaals willen vragen naar de ontwikkelingen in verband met deze kwestie.

-Kon het criterium van discriminatie op grond van gewicht bij de codificatiewerkzaamheden worden geëvalueerd?

-Zo ja, werd het in de reglementering opgenomen? Zo niet, is deze evaluatie gepland?

-Ik zou ook willen weten of er projectoproepen zijn uitgeschreven voor verenigingen die werken rond fatshaming?

 

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

In onze opdracht evalueert een advocatenbureau momenteel de Brusselse wetgeving. De opportuniteit van een aparte discriminatiegrond in verband met overgewicht wordt daarbij onderzocht. Ik kan u nog geen resultaten geven, we verwachten ze tegen begin volgend jaar.


Ik wijs er echter op dat discriminatie wegens overgewicht afhankelijk van het geval beschouwd kan worden als discriminatie wegens een fysieke eigenschap, de gezondheidstoestand of een handicap. Dit zijn verboden discriminatiegronden. Er bestaan dus al beschermingsmaatregelen voor personen die worden gestigmatiseerd op grond van hun gewicht. Dit apart in de wetgeving vermelden zou de problemen die de betrokkenen ondervinden en de bijzondere kenmerken van deze discriminatie echter wel herkenbaarder maken. Deze personen kunnen immers ongelijk worden behandeld zonder dat er enig verband is met een gezondheidsprobleem wegens overgewicht of met de behoefte aan redelijke aanpassingen. De ongelijke behandeling kan ook enkel voortvloeien uit vooroordelen m.b.t. de competenties en mogelijkheden van deze personen. Een afzonderlijke discriminatiegrond in de wetgeving zou deze personen en de bevolking beter informeren over en sensibiliseren voor hun rechten en plichten en de moeilijkheden die ze soms ondervinden.

Na de indiening van de evaluatie zal werk worden gemaakt van een codificatie van de wetgeving.


Er is geen projectoproep bekendgemaakt die specifiek dit overgewichtstigma betreft maar jaarlijks publiceert equal.brussels wel een algemene projectoproep die de gelijkekansenthema’s in de meest brede zin van het woord omvat. Dit specifieke thema kan overigens aan bod komen in andere projectoproepen, als een voorbeeld van gekruiste discriminatie (het kruispuntdenken).

Zo heb ik in 2021 besloten een vzw te financieren die een project had ingediend om met een webserie de bevolking te sensibiliseren voor deze problematiek. Voor de bestrijding van overwichtstigmatisering is er geen enkele andere subsidieaanvraag ingediend. Indien ze zouden worden ingediend, zal ik ze grondig bestuderen.