Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de renovatie en leegstand van openbare woningen

Indiener(s)
Elisa Groppi
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 769)

 
Datum ontvangst: 26/11/2021 Datum publicatie: 28/01/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 17/01/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Tijdens het commissie huisvesting over de begroting (18.11.2021) zei u dat 4800 woningen niet worden verhuurd, maar dat dit niet betekent dat ze leegstaan; ze worden ofwel gerenoveerd ofwel opgeknapt voordat ze opnieuw worden toegewezen. Op een ander moment zei u dat er 3429 leegstaande woningen waren. We zouden dus graag meer informatie hebben.

Onze vragen zijn de volgende:

  • Wat betreft de 4800 woningen die niet worden verhuurd, om welke soorten woningen gaat het? Wat is het aandeel van de woningen die worden opgeknapt voordat ze opnieuw worden toegekend? Wat zijn de redenen waarom ze niet verhuurd worden?

  • Wat betreft de 3429 leegstaande woningen, om welke soorten woningen gaat het? Wat zijn de redenen voor hun leegstand?

  • Hoeveel woningen staan leeg wegens renovatie?

  • Hoeveel woningen staan leeg wegens herstel voordat ze opnieuw worden toegekend?

  • Met de begrotingsmiddelen voor 2022, welke renovatieprojecten zijn aan de gang? Welke renovatieprojecten zullen in 2022 worden uitgevoerd?

 

 

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Wat uw eerste vier vragen betreft, verwijs ik u naar het antwoord op uw schriftelijke vragen 743 en 744 over de redenen voor de leegstand van sociale woningen.

Wat de renovaties voor het jaar 2022 betreft, werd bij het verslag van de begrotingscommissie inzake huisvesting een overzichtstabel gevoegd, die dus terug te vinden is op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Daarin staat het volgende:

Het totale aantal renovaties voor het jaar 2022 is 18.322:

- Voor 878 daarvan gaat het om een volledige renovatie;
- Voor 2.348 daarvan gaat het om een renovatie van de gebouwschil;
- Voor 15.096 daarvan gaat om renovatie van de technische componenten.