Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de overdracht van 23 miljoen

Indiener(s)
Elisa Groppi
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 771)

 
Datum ontvangst: 26/11/2021 Datum publicatie: 28/01/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 27/01/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Tijdens de commissie huisvesting over de begroting (18.11) had u het over een overdracht van 23 miljoen voor sociale huisvesting, wegens vertragingen op sommige bouwplaatsen als gevolg van de crisis en vertragingen in verband met de vergunningen.

Mijn vragen zijn als volgt:

  • Waar bevindt die overdracht zich in de begroting? In welke BA?

  • Welke bouwplaatsen hebben vertraging opgelopen?

 

 

 
 
Antwoord    Het budget voor de betaling van lopende werken is opgenomen in de uitgavenbegroting van de BGHM en dus in het financieringssaldo van het Gewest, namelijk BA: 03.002.11.01.7200

De 23 miljoen euro die is overgedragen, is bestemd voor projecten die vertraging hebben opgelopen, zoals onder meer het Erasmus-project (206 woningen).


Zoals reeds herhaaldelijk is benadrukt, kunnen bouw-/renovatieprojecten immers om diverse redenen vertraging oplopen: een vergunning die niet is afgeleverd, een onvoorzien beroep van omwonenden, wijzigingen die na een overlegcommissie aan het project moeten worden aangebracht, slecht weer waardoor de bouwplaats wordt stilgelegd, enz. 


Hieronder vindt u enkele projecten die vertraging hebben opgelopen:

11111111111111111